Home / Arad / Proiect Legea turismului:Înființarea unui sistem, asigurat de STS, care va stoca date despre turiști

Proiect Legea turismului:Înființarea unui sistem, asigurat de STS, care va stoca date despre turiști

Proiectul legii turismului, lansat în dezbatere publică, prevede, printre altele, înființarea Sistemului Informatic de Evidență a Activității de Turism din Romania (SIEATR), care va fi asigurat de STS și va colecta și stoca date despre turiști și despre unitățile de cazare.

SIEATR va colecta, stoca, corela, ordona, analiza, prelucra și disemina date, precum și indicatori statistici privind activitățile de turism și turiști. SIEATR este un ansamblu al sistemelor și mijloacelor informatice, asigurat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), necesare pentru ținerea evidenței structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, de evaluare a activității turistice, de evaluare a circulației turiștilor și de furnizare a informațiilor necesare instituțiilor publice, potrivit proiectului de lege.

Sistemul este compus din trei module. Primul modul, administrat din punct de vedere tehnic de STS, vizează evidența furnizorilor de servicii turistice, persoane juridice și fizice. STS, împuternicit de autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul turismului, va colecta date cu caracter personal.

Modulul al doilea, gestionat tehnic tot de STS, prevede indicatorii statistici asociați activității de turism din România. Autoritatea împreună cu Institutul Național de Statistică stabilesc indicatorii ce se colectează de la structurile de primire turistică pentru: susținerea și promovarea activității turistice în România, elaborarea de strategii naționale, sectoriale, regionale sau locale și stabilirea sau propunerea de măsuri de conservare şi protejare a resurselor şi obiectivelor precum și în scopul stimulării dezvoltării destinațiilor și produselor turistice.

Al treilea modul, numit „Fișa de anunțare a sosirii si plecării turistului”, va fi administrat din punct de vedere tehnic de STS și gestionat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin intermediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), având calitatea de operator al acestuia în vederea protejării turiștilor, a proprietății private si publice, prevenirii și descoperirii infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, protecției martorilor, în conformitate cu legislația în vigoare, depistării persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătorești în materie penală, depistării persoanelor dispărute, depistării persoanelor care nu respecta măsura controlului judiciar și prevenirii și înlăturării amenințărilor la adresa securității naționale. IGPR, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește STS să efectueze operațiuni privind stocarea acestor date.

Furnizorii de servicii turistice colectează următoarele date în fișa de anunțare a sosirii și plecării turistului: numele, prenumele, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, date referitoare la domiciliu: țară, localitate, stradă, număr, date referitoare la actul de identitate: tipul, seria și/sau numărul, data eliberării și instituția emitentă, statul emitent, codul numeric personal sau numărul personal de identificare, cu excepția turiștilor străini care nu posedă un astfel de număr, data sosirii și data plecării, scopul călătoriei, date privind plata, inclusiv adresa de facturare, date din profilul „client fidel”, dacă există, agenția sau agentul de turism prin care a fost făcută rezervarea sau a fost cumpărat biletul.

Datele SIEATR transmise de către furnizorii de servicii turistice se stochează pe o perioadă de cinci ani de la momentul transmiterii.

La împlinea unui termen de un an de la momentul recepționării în SIEATR, MAI asigură anonimizarea datelor prin mascarea următoarelor elemente care ar putea servi la identificarea directă a turistului: numele, prenumele, adresele, codul numeric personal sau numărul personal de identificare, numerele de telefon și adresele de e-mail, inclusiv cele ale altor turiști menționați în datele despre cei care călătoresc împreună; toate informațiile privind forma de plată, inclusiv adresa de facturare, în măsura în care acestea conțin informații care ar putea servi la identificarea directă a turistului la care se referă datele SIEATR sau a oricărei alte persoane și informațiile din profilul „client fidel”.

Autoritățile competente să utilizeze datele cu caracter personal cuprinse în SIEATR sunt Ministerul Afacerilor Interne: Direcția Generală Management Operațional, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Apărării Naționale: Direcția generală de informații a apărării și Ministerul Public.

Evaziunea fiscală care afectează sectorul turismului și protecția turiștilor se numără printre motivele invocate de Minister pentru sprijinirea actului normativ.

Legea turismului se aplică tuturor formelor și tipurilor de turism precum şi persoanelor fizice şi juridice care prestează servicii sau desfăşoară activităţi turistice, de agrement sau de călătorie.

Observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Turismului, termenul limită fiind de 20 zile de la publicarea anunțului, adică începând cu 24 august.

About cristian.frant

Check Also

Magistrații refuză să mai accepte jigniri din partea avocaților!

O asociație a magistraților cere CSM să oprească jignirile din partea avocaților, Asociația „Mișcarea pentru …

Lasă un răspuns