Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi
Deszăpezire” Reşiţa organizează concurs pentru ocuparea a 15 funcţii contractuale vacante, astfel:

– pe perioadă nedeterminată:
•    Muncitor necalificat tr.I –în cadrul Atelierului Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre (1 post);
•    Muncitor necalificat tr.I –în cadrul Atelierului Gestionarea Câinilor fără Stăpân (1 post);
•    Muncitor necalificat tr.I–în cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic – Echipa II Spaţii Verzi (1 post);
•    Muncitor calificat tr.I –în cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic – Echipa Seră şi Pepinieră (1 post);
•    Muncitor calificat tr.II –în cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic – Echipa Siguranţa Circulaţiei (1 post);
•    Muncitor calificat tr.I-în cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire, Echipa II-Producţie Drumuri (1 post);
•    Muncitor calificat tr.I-în cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje (1 post);
•    Muncitor calificat tr.III-în cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje (1 post);
•    Muncitor calificat tr.II – în cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Întreţinere Utilaje (1 post);
•    Inspector de specialitate gr.I–în cadrul Atelierului Serviciul de Iluminat Public (1 post);
•    Şofer tr.I – în cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje (2 posturi);
•    Şef atelier gr.II – în cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire (1 post);

– pe perioadă determinată:
•    Referent gr.II –în cadrul Biroului Juridic-Resurse Umane (1 post);
•    Inspector de specialitate gr.II –în cadrul Atelierului Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre (1 post);

Concursul se organizează la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de
Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reşiţa, B-dul Muncii Nr. 25

– 17 august 2017, ora 10:00 – proba scrisă/proba practică
– 21 august 2017, ora 10:00 – interviul;

Bibliografia și detalii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei, Corpul 1, la Centrul de Informare și Relații cu publicul, str. P-ța 1 Dec.1918, tel.0255/211692 sau la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reşiţa, B-dul Muncii Nr. 25.

Leave a reply