InfoCons – Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategilor din România, reprezentată de domnul Președinte Sorin Mierlea, a încheiat un Protocol cu Universitatea Tehnica de Construcții, reprezentată prin domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Radu Sorin Văcăreanu, ce are ca obiect consultarea și susținerea reciprocă în inițierea și derularea de Campanii și activități de cercetare în care să fie implicați atât studenții, cât și cadrele didactice, proiecte cu implicații puternice la nivel social, desfășurarea activității de practică și voluntariat în cadrul InfoCons.

Prin semnarea Protocolului, cele doua organizații confirmă o colaborare îndelungată și se angajează instituțional să o dezvolte pe multiple planuri, în beneficiul studenților și cadrelor didactice, în calitatea lor de consumatori.

InfoCons – Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategilor din România (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apară drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Universitatea Tehnica de Construcții București (http://utcb.ro/utcb/) este o instituție publică de învățământ superior care formează specialiști în domeniul construcțiilor (civile, industriale, agricole, hidrotehnice, de drumuri, căi ferate și poduri), precum și în domeniile aferente acestora (instalații pentru construcții, mașini și utilaje pentru construcții, ingineria mediului și geodezie). De asemenea, în cadrul universității funcționează centre de cercetare științifică, deoarece cercetarea este o componentă importantă a activității universitare, care aduce o finanțare suplimentară instituției.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Leave a reply