judecatoarea beg (2)Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au dispus, prin rezoluţia din 16 octombrie 2015, exercitarea acţiunii disciplinare faţă de doamnele: Melinda Bronz, judecător la Judecătoria Reşiţa, Matuschka Monica, Beg Simona şi Vasilovici Stiuj Viviana , judecători la Tribunalul Caraş Severin, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările.
În motivarea acţiunii disciplinare s-a reţinut că doamna judecător Melinda Bronz, fiind învestită cu soluţionarea unei cauze în primă instanţă, nu a făcut aplicarea dispoziţiilor procedurale care reglementează rolul activ al judecătorului, prevăzute de art.129 din vechiul Cod de procedură civilă sau ale art. 22 din Noul Cod de procedură civilă, în sensul că nu a adus la cunoştinţa reclamantei posibilitatea formulării unei cereri de reexaminare împotriva dispoziţiei instanţei privind stabilirea taxei de timbru.
Totodată, s-a reţinut că doamnele  judecător Matuschka Monica, Beg Simona şi Vasilovici Stiuj Viviana , în recurs, nu au pus în discuţie excepţia anulării recursului, deşi l-au respins ca insuficient timbrat, fiind astfel încălcat principiul contradictorialităţii.
Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorilor în cauză.

Leave a reply