protest-tigani-craica-si-tiganii-sunt-oameni1Recent s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului — Județul Caraș-Severin ședința trimestrială a Grupului de lucru mixt pentru romi. Pe ordinea de zi s-au regăsit un raport privind activitatea de asistență socială a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin acordată copiilor romi, un raport privind activitatea Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin referitoare la copiii care fac parte din grupuri dezavantajate, inclusiv populația școlară de etnie romă și aprobarea Strategiei Județului Caraș-Severin de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 — 2020 și Planul de acțiune aferent.

Alte teme de discuție abordate au fost oportunitatea încheierii de parteneriate între Inspectoratul de Jandarmi Județean și liderii romi în vederea prevenirii faptelor antisociale, precum și prezentarea procedurii pentru solicitarea drepturilor de pensie pentru etnicii romi care au desfășurat muncă într-un ghetou.

În ceea ce privește activitatea de asistență socială, conform informațiilor furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, la sfârșitul anului 2014 în centrele de plasament de pe raza județului Caraș-Severin se aflau 68 de beneficiari de etnie presupusă romă, cu vârste cuprinse între 4 — 25 de ani.

La nivelul Serviciului de Adopții și Postadopții a fost instrumentat în cursul anului anterior un număr de 136 de cazuri, dintre care 7 copii presupuși romi și un copil declarat rom au fost adoptați. În ceea ce privește Serviciul de Asistență Maternală, la sfârșitul anului 2014 un număr de 130 de copii presupuși romi și alți 14 cu etnia declarată se aflau în grija asistenților maternali profesioniști.

Activitatea Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin cu privire la absenteismul/abandonul școlar manifestat în rândul populației de etnie romă vizează identificarea elevilor aflați în situații de risc major de abandon, realizarea unor strategii didactice adecvate, atragerea sprijinului familiei și implicarea părinților care manifestă o atitudine negativă față de educație, atragerea sprijinului reprezentanților comunității și ai altor parteneri relevanți de la nivel local și județean.

În vederea facilitării relaționării cu elevii provenind din rândul populației școlare de etnie romă, Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin a vizat favorabil solicitările unităților de învățământ în ceea ce privește medierea școlară, existând în prezent în Caraș-Severin un număr de 11 mediatori școlari, cu statut de angajat.

Referitor la Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015 — 2020 și Planul de acțiuni aferent, aceasta a fost realizată ținând cont de Hotărârea de Guvern nr. 18 din ianuarie 2015, cu scopul identificării problemelor cu care se confruntă populația de etnie romă din județul Caraș-Severin și a principalelor direcții de acțiune pentru îmbunătățirea calității vieții, a condițiilor de trai și integrarea în viața socială, economică și culturală a membrilor comunității rome.

Informații suplimentare privind situația romilor din județul Caraș-Severin

Populația de etnie romă înregistrată în județul Caraș-Severin la ultimul recensământ a fost de 7,27 mii persoane, reprezentând 2,67% din populația județului care și-a declarat etnia.

Educație

În prezent, există 7 profesori calificați și unul în curs de calificare care predau în 7 școli unde învață limba maternă romani un număr de 130 de elevi, iar 10 dintre aceștia studiază istorie și tradiții rome.

Se înregistrează o scădere a numărului de elevi care au abandonat școala, comparativ cu ultimii ani. Principalele cauze care generează fenomenul de abandon școlar sunt: familii dezorganizate, probleme socio — economice, reținerea pe lângă treburile gospodărești, căsătorie timpurie, plecarea în străinătate.

Sănătate

Cu privire la accesul la serviciile de sănătate, romii sunt grupul cu cel mai mare număr de persoane neasigurate din județul Caraș-Severin. În același timp, nivelul de educație scăzut și condițiile precare de trai fac ca aceștia să fie persoanele cele mai expuse îmbolnăvirilor.

În momentul de față, pentru creșterea accesului romilor din județul Caraș-Severin la serviciile de sănătate există 4 mediatori sanitari angajați în Reșița, Bocșa, Oravița și Anina, care își desfășoară activitatea în cadrul primăriilor acestor localități. Majoritatea romilor nu dispun de asigurări de sănătate din cauza lipsei unui loc de muncă, singurele servicii de care beneficiază fiind cele gratuite și cele de urgență.

Locuire

Romii reprezintă grupul etnic cu cele mai mari probleme în ceea ce privește pe de o parte, nevoia de locuințe, pe de altă parte, starea locuințelor existente. Acestea din urmă sunt construite din materiale slabe calitativ, neracordate la utilități și supraaglomerate.

Ocupare

Gradul de ocupare a populației rome este inferior ratei naționale. Structura ocupațională este specifică etniei, caracterizată de profesii tradiționale sau slab calificate. Femeile reprezintă o categorie vulnerabilă din punct de vedere ocupațional, fiind în mare parte casnice, fără calificare și cu șanse scăzute de integrare pe piața muncii.

La nivel național, doar 10% dintre romi au lucrat permanent în ultimii doi ani, iar 51% nu au lucrat niciodată în ultimii doi ani.

Leave a reply