Screenshot 2014-11-12 20.10.38Casa Corpului Didactic ne anunță organizarea SIMPOZIONULUI REGIONAL VALEA BISTREI – STUDII ȘI COMUNICĂRI, Ediția a II-a, cu tema ”VALEA BISTREI – SPAȚIU ISTORIC, GEOGRAFIC, ETNOGRAFIC ȘI CULTURAL”, ZĂVOI, 29 NOIEMBRIE 2014


OBIECTIVE
– Identificarea specificului natural şi uman al unei entităţi cu legitimitate istorico-geografică;
– Identificarea elementelor de coerenţă teritorială a acestui spaţiu;
– Oportunitatea utilizării noțiunilor legate de orizontul apropiat în cadrul procesului instructiv-educativ.

TEMATICA SECŢIUNILOR
1. Geografie
2. Istorie
3. Etnografie şi folclor
4. Cultură
5. Orizontul local în cadrul procesului instructiv-educativ

Până la data de 23 noiembrie 2014 vă rugăm să trimiteți un rezumat de maxim o pagină al comunicării, în vederea realizării unei broșuri care va fi înmânată participanților.

PROGRAMUL GENERAL AL MANIFESTĂRII
8,30 – 9,00 – Primirea participanţilor la Școala Gimnazială Zăvoi;
9,00 – 9,30 – Deschiderea festivă a simpozionului în Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale Zăvoi;
9,30 – 11,00 – Comunicări în plen;
11,00 – 11,30 – Pauză de cafea/vânzare de carte;
11,30 – 13,30 – Comunicări pe secțiuni;
13,30 – 14,00 – Vizitarea noilor descoperiri arheologice de la Zăvoi;
14,00 – 15,30 – Masa de prânz;
15,30 – 16,00 – Concluzii.

Leave a reply