EuropeanSocialNetworkÎn cadrul Conferinţei internaţionale ‘Să investim în copii şi tineri – o provocare pentru comunitate’, care se desfăşoară zilele acestea la Arad, s-a pus accent pe indiferenţa şi lipsa de implicare a autorităţilor în ceea ce priveşte protecţia copiilor şi a tinerilor cu dizabilităţi din România.

În prezent România deţine recordul celei mai mici rate de integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi din întreaga Uniune Europeană. Deputatul PDL, Claudia Boghicevici, a declarat că ţara noastră trebuie sa depăşească nişte bariere majore, printre care se numară: insuficienţa serviciilor de recuperare, insuficienta pregătire a şcolilor (clădiri, corp profesoral, programe şcolare adaptate) pentru incluziunea copiilor cu dizabilităţi, perspectivele reduse de pregătire profesională şi de încadrare, precum şi slaba dezvoltare a facilităţilor (rampe de acces, mijloace de transport adaptate) care să sprijine participarea la viaţa socială şi pentru a limita cât mai mult gradul de dependenţă faţă de membrii familiei.

‘Un exemplu în acest sens îl constituie propunerea legislativă pe care am depus-o şi care a fost adoptată de Parlamentul României, privind finanţarea de la buget a programelor de asistenţă vie pentru persoanele cu dizabilităţi. Am gândit această propunere legislativă ţinând cont de problemele cu care se confruntă persoanele cu deficienţe de vedere din România, probleme care, în final, au drept consecinţă dificultatea integrării sociale a acestora. De aceea, este necesar să susţinem astfel de persoane şi în România, să avem un program la nivel naţional prin care cât mai multe persoane cu deficienţă de vedere să beneficieze de ajutorul unor astfel de câini şi să avem o legislaţie adecvată prin care să creăm cadrul necesar pentru formarea unor centre de pregătire a câinilor ghizi’, a precizat Claudia Boghicevici.

În perioada 2007-2013 România a avut o strategie naţională de protecţie a copilului, strategie care ar fi trebuit să implementeze deja măsuri ale unei noi strategii adaptate la nevoile actuale la  finalul acestei perioade, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Leave a reply