Academia-de-Politie2Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş Severin recrutează candidați în vederea participării la concursurile de admitere în instituțiile de învăţământ specializate. Este vorba de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014:

1. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– Facultatea de Poliţie, specializarea „Drept”, specialitatea Poliţie – 40 locuri I.G.P.R., 20 locuri DIPI, 15 locuri I.G.I., 6 locuri D.R.P.C.I.V., 1 loc D.G.L., 1 loc C.N.S.I.S., 1 loc I.G.S.U., 10 locuri IGJR, 6 locuri SPP ;

– Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică ”, specialitatea Poliţie – 255 locuri din care 7 locuri romi, 5 locuri maghiari, 3 locuri alte minorităţi;

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – învăţământ cu frecvenţă: – 500 locuri, din care 10 locuri romi, 5 locuri alte minorităţi;

3. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – învăţământ cu frecvenţă: – 125 locuri, din care 3 locuri romi, 2 locuri alte minorităţi;

4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”  Sibiu – învăţământ cu frecvenţă:

– specializarea Managementul organizaţiei, spec. Comunicaţii şi informatică – 11 locuri IGPR;

– specializarea Managementul economico-financiar, spec. Finanţe-contabilitate – 19 IGPR;

– specializarea Administraţie Publică, specialitatea Intendenţă – 3 locuri IGPR;

5. Academia Tehnică Militară Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă:

– specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea Echipamente şi sisteme electronice militare – 2 locuri IGPR;

– specializarea Inginerie electronică şi telecomunicații, spec. Transmisiuni – 3 locuri IGPR;

– specializarea Inginerie electronică şi telecomunicații, specialitatea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională – 10 locuri IGPR;

6. Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă:

– specialitatea Psihologie-informaţii – 5 locuri IGPR;

– specialitatea Studii de securitate şi informaţii – 5 locuri IGPR;

7. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti – învăţământ cu frecvenţă:

– specialitatea Auto – 1 loc IGPR;

– specialitatea Tehnică de comunicaţii – 7 locuri IGPR;

– specialitatea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 8 locuri IGPR;

– specialitatea Construcţii – 1 loc IGPR;

Pentru a putea să participe la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții  de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani, nu au desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare(să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic,  îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.

Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere: să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ, să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Recrutarea candidaţilor se va face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş Severin – Serviciul Resurse Umane, din municipiul Reşiţa, b-dul A.I. Cuza, nr.40-42, după următorul program: luni – joi,  între orele 09,00-11,00 şi 13,00-15,00, vineri între orele 9,00-11,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş Severin, telefon 0255/50214 sau 0255/502010, precum şi pe site-ul www.politiacaras.ro.  Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I pot fi primite până la data de 02.06.2014;

Data limită până la care candidații vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare, pentru finalizarea acestuia cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, este 16.06.2014 pentru instituțiile de învățământ superior; Cererile de înscriere la concursul de admitere postliceal pot fi primite până la data de 02.06.2014 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale). Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare este 16.06.2014 pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale.

Cererile de înscriere la concursul de admitere postliceal pot fi primite până la data de 14.08.2014 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne). Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare, pentru finalizarea acestuia cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, este 22.08.2014 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne).

 

 

 

Leave a reply