Home / Arad / Vreau să devin polițist de frontieră

Vreau să devin polițist de frontieră

Tinerii absolvenți ai cursurilor liceale și pasionați pentru meseria de polițist de frontieră au șansa de a se înscrie la concursurile de admitere, organizate la nivelul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt puse la dispoziţie un număr de 90 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră, astfel:

-la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie,  arma Poliţie de Frontieră,  – curs de zi – 40 locuri: din care 1 loc pentru etnicii rromi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi;

 -la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu”- Oradea, curs de zi – 50 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi.

 La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, sunt în concurs 35 de locuri pentru Poliţia de Frontieră, astfel:

– la Academia Tehnică Militară Bucureşti – 18;

-la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, 4 locuri;

-la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 11 locuri;

– la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 2 locuri.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile de resurse umane ale unităţilor teritoriale ale poliţiei de frontieră şi personalul desemnat din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti. Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA” ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:

 • data limită de înscriere este 02.06.2014 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2014 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 20.07 – 04.08.2014 .

 PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,, AVRAM IANCU” –  ORADEA:

 • data limită de înscriere este 01.08.2014 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 12.08.2014 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 07.09 – 14.09.2014, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră – se realizează în data de 09 iulie 2013, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr.9 -11, sector 1, Bucureşti. Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ. Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere tinerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 ani împliniţi sau să îi împlinească în anul 2014;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege;
 • Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să aibă înălţimea de minim 1,70 m  bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înălţimea de minim 1,60 m.
 • Să fi obţinut la purtare,  în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

 

About editor editor

Check Also

La Anina Aquacaraș oprește apa

  ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA În data de -13.01.2022–str. Celnic Nord, Cerna, Cheile Gârliștei …

Lasă un răspuns