Home / Banat / ADR Vest a publicat documentele consultative pentru programele operaționale corespunzătoare perioadei 2014 – 2020

ADR Vest a publicat documentele consultative pentru programele operaționale corespunzătoare perioadei 2014 – 2020

Sigla ADR VestAgenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), a postat pe pagina web www.adrvest.ro documentele consultative pentru programele operaționale în cadrul noii perioade de programare 2014 – 2020 și Acordul de Parteneriat propus de România prin Ministerul Fondurilor Europene.

Astfel, au fost publicate documentele consultative pentru Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul Operațional Infrastructură Mare, Program Operațional Capital Uman, Program Operațional Capacitate Administrativă, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Aceste documente prevăd, pentru fiecare program în parte, propunerile pentru obiectivele generale și specifice ale acestora, investițiile propuse spre finanțare și alocările financiare pentru fiecare program, axele prioritare și indicatorii corespunzători fiecărei axe prioritare, precum și justificările corespunzătoare.

Documentele supuse consultării au fost realizate pe baza Strategiei Europa 2020 (strategie pe 10 ani a Uniunii Europene care are ca scop principal crearea unor condiții prielnice creșterii economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii sociale) și în acord cu Acordul de Parteneriat supus consultării.

Aceste programe și documente pregătesc noua perioadă de programare și vizează creșterea gradului de absorbție a României pentru fondurile europene nerambursabile și eficientizarea utilizării acestor fonduri în vederea implementării de proiecte cu impact.

 Pentru a facilita informarea tuturor celor implicați cu privire la documentele supuse consultării publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest va organiza în perioada următoare o serie de întâlniri – în cele patru județe ale Regiunii Vest – cu potențialii beneficiari de finanțare europeană nerambursabilă. Această inițiativă vine ca urmare a faptului că organizația noastră îndeplinește rolul de Organism Intermediar în Regiunea Vest, precum și ca urmare a rolului său de inițiator și coordonator pentru Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest.

Pentru informaţii suplimentare,cei interesați pot contacta – Miruna VITCU, Director al Direcției Resurse Umane și Comunicare din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, tel./fax 0256 – 491981/491923, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro.

About editor editor

Check Also

La Anina Aquacaraș oprește apa

  ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA În data de -13.01.2022–str. Celnic Nord, Cerna, Cheile Gârliștei …

Lasă un răspuns