Sigla ADR VestAgenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Vest ar putea primi în următorul exerciţiu bugetar european 2014-2020 circa 630 de milioane de euro prin Regio – Programul Operaţional Regional. Suma va fi distribuită pentru diverse proiecte, în baza propunerilor primite până în prezent și este în valoare de 11,77% din totalul alocat programului.

‘La o primă estimare a nevoilor, ca urmare a colectării ideilor de proiecte de la beneficiarii publici, ajungem la valoarea de aproximativ 4,3 miliarde de euro, dar nu toate propunerile vor fi eligibile prin POR’, a declarat Sorin Maxim, director executiv al ADR Vest.

Strategia pentru Dezvoltare Regională pentru următorii opt ani reprezintă viziunea Regiunii Vest privind dezvoltarea regională şi baza strategică pentru fundamentarea programelor de finanţare din fonduri externe, comunitare, naţionale, regionale şi, eventual, locale. Din această perspectivă, după analiza cu partenerii de proiecte realizată la nivel de regiune, axele prioritare care vor fi accesate sunt cele care vizează creşterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi specializării inteligente, dezvoltarea unei economii dinamice bazate pe creşterea productivităţii şi antreprenoriat, îmbunătăţirea accesibilităţi şi mobilităţii într-o regiune conectată intern şi internaţional, dezvoltarea capitalului uman şi creşterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate şi servicii sociale, promovarea creşterii sustenabile prin sprijinirea tranziţiei către o economie verde, în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, valorificarea specificului local al comunităţilor urbane şi rurale, dezvoltarea durabilă a turismului sau întărirea capacităţii administrative regionale.

‘Aceste priorităţi de dezvoltare vizează un orizont de timp de 8-10 ani şi urmăresc implementarea de proiecte care să genereze dezvoltare şi valoare adăugată, dar cu o concentrare majoră a intervenţiilor în jurul unor aspecte cheie, cum ar fi diversificarea bazei economice şi crearea unei culturi antreprenoriale care să permită echiparea întregului teritoriu al regiunii cu companii puternice, transpunerea ideilor rezultate din activitatea de cercetare în produse şi servicii noi sau îmbunătăţite, dezvoltarea în permanenţă a aptitudinilor şi a competenţelor populaţiei ca urmare a schimbării tiparelor legate de progresele tehnologice’, a afirmat Sorin Maxim.

Principalele sectoare de activitate în care au fost contractate proiecte sunt serviciile medicale (34%), activităţi de servicii, inclusiv structuri de cazare (31%), industria producătoare (26%) şi construcţiile (9%). Au mai fost contractate 10 proiecte de solicitări pentru dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijin a afacerilor, cu o valoare nerambursabilă de 26,14 milioane de euro, iar pentru crearea, dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de turism s-au contractat cinci proiecte depuse de IMM-uri, proiectele având o valoare nerambursabilă de 6,80 de milioane de euro. AGERPRES

Leave a reply