gheorghe alda apia aradAgenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese în materie penală, precum şi posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații în cazul lui Gheorghe Alda, director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Arad.

Potrivit ANI, la data de 17 martie 2010, Gheorghe Alda, în calitate de director coordonator al Centrului Judeţean APIA Arad, a semnat pentru aprobarea deciziei de acordare a plăţilor în schemele de sprijin pe suprafaţă – campania 2009, decizie în urma căreia o societate, în cadrul căreia soţia sa deţine calitatea de asociat, a primit de la APIA Arad plăţi în sumă de 210.078 lei (49.805 euro).

Totodată, în luna martie 2010 şi decembrie 2012, Gheorghe Alda, în calitatea sa de director executiv APIA Arad, a intervenit în procesarea cererilor de plată ale firmei SC COM ABM SRL, prin aprobarea listelor de plată în anii de campanie 2009 şi 2012. În opinia ANI, Gheorghe Alda a încălcat dispoziţiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică’.

De asemenea, în declaraţia de avere aferentă anului fiscal 2010, Gheorghe Alda a declarat la ‘Capitolul VII – Venituri din alte surse’ faptul că soţia sa a obţinut de la SC COM ABM SRL venituri din dividende în sumă de 250.000 lei, fapt neconform cu realitatea, întrucât aceasta obţinuse de la societatea comercială, în anul fiscal 2010, venituri din dobânzi în sumă de 350.000 lei, rezultând faptul că Gheorghe Alda a declarat greşit atât sursa venitului obţinut de către soţia sa, cât şi cuantumul acestuia. În declaraţia de avere aferentă anului fiscal 2012, Gheorghe Alda a declarat la ‘Capitolul VII – Venituri din alte surse’, faptul că soţia sa a obţinut de la SC COM ABM SRL venituri din dividende în sumă de 100.000 lei şi, de la SC EUROCATAL SRL, venituri din dividende de 200.000 lei, fapt neconform cu realitatea, întrucât soţia acestuia a obţinut, în anul fiscal 2012, venituri din dividende doar de la SC EUROCATAL SRL.

În acest caz, ANI susţine că există indicii privind săvârşirea de către Gheorghe Alda a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, conform căruia: ‘Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă’. AGERPRES

Leave a reply