uE2Absorbția fondurillor europene a constituit subiectul întalnirii dintre ministrul Fondurilor Europene Eugen Teodorovici şi Branko Greic, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene din Croaţia. Dificultăţile întâmpinate în absorbţia fondurilor europene în perioada de programare 2007 – 2013, experiența lecţiilor învăţate de partea română, precum şi îmbunătăţirea procesului de absorbţie din mai 2012 până în prezent au fost parte din punctele acestei întrevederi. Pe agenda discuţiilor s-a aflat procesul de pregătire a portofoliului de proiecte, finanţarea şi cofinanţarea proiectelor, folosirea instrumentelor financiare, sistemul de implementare şi acţiunile avute în vedere pentru perioada 2014 – 2020.

‘România a făcut o serie de greşeli în implementarea fondurilor structurale şi de coeziune la începutul acestei perioade de programare, însă actualul Guvern a demonstrat că are capacitatea de a recupera întârzierile în absorbţia fondurilor UE. În prezent, rata de absorbţie curentă este de peste 34% comparativ cu aproximativ 8% în luna mai 2012. În ceea ce priveşte exerciţiul financiar multianual 2014-2020, România este unul dintre primele state membre UE care a început dialogul informal cu serviciile Comisiei Europene pentru a pregăti cât mai repede documentele de programare’, a spus ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. El a anunţat că ‘România va transmite oficial Comisiei propunerea de Acord de Parteneriat 2014-2020 până la sfârşitul acestei luni’.

La rândul său, Branko Greic a subliniat faptul că scopul vizitei sale de lucru în România este schimbul reciproc de experienţă acumulată în absorbţia fondurilor UE, şi datorită faptului că România a înregistrat un progres considerabil în atragerea fondurilor europene în actuala perioadă de programare.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene din Croaţia lucrează intens la elaborarea unui proiect de Acord de Parteneriat pentru perioada 2014 – 2020, în care vor fi definite priorităţile cheie ale viitoarelor investiţii şi perspectivele de dezvoltare ale ţării.
O delegaţie croată condusă de Branko Greic, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene din Croaţia, efectuează, în perioada 27 – 30 martie, o vizită de lucru în România la invitaţia ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.AGERPRES

Leave a reply