Arhivă

Padurile Romaniei vor fi sustinute financiar exclusiv din taieri de masa lemnoasa

Zero fonduri europene 2014-2020 = Presiune pe exploatari intensive, cresterea taierilor ilegale si vanzarea teritoriului

La inițiativa Federației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România —NOSTRA SILVA și a Forestry & Fordaq, la 19.12.2013 a avut loc o întâlnire  a  reprezentanților asociațiilor din sectorul forestier (NOSTRA SILVA, AAP, ASFOR, APPS, Forestry & Fordaq)  cu domnul  Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Domnul Ministru Daniel Constantin a precizat că Planul Național de Dezvoltare Rurală are alocate, în exercițiul financiar 2014-2020, 7,1 miliarde euro, față de 8,1 miliarde euro în perioada 2007-2013, iar banii nu ajung nici pentru agricultură. La această sumă se mai adaugă, din pilonul de plăți directe  pe suprafață, încă 10,5 miliarde  euro.

Din aceste sume, în proiectul PNDR 2014-2020, pentru sectorul silvicau fost alocați numai 79 milioane euro, doar pentru împăduriri. Realitatea, privind lucrurile obiectiv, este alta: și aceste sume sunt acordate tot agriculturii, pentru împădurirea terenurilor cu destinație agricolă și crearea perdelelor forestiere, așadar, PRACTIC, SECTORUL SILVIC ARE SUBVENȚII ZERO ÎN PROIECTUL PNDR.

Plecând de la această ‘realizare’, respectiv că pentru ‘dezvoltarea’ sectorului forestier domna ministru Lucia-Ana VARGA a reușit să atragă un procent de 0,44% din fondurile acordate dezvoltării rurale — a se citi 0% pentru silvicultură (aspect care arată interesul, implicarea și influența doamnei ministru în Guvernul României) — a început dialogul nostru cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Plecând de la următoarele argumente (prezentate aici pe scurt):
—PNDR este un instrument de dezvoltare rurală, nu numai agricolă, iar la nivel european sprijinul pentru domeniul forestier este inclus în PNDR;
—sunt foarte multe zone rurale, îndeosebi la munte, în care resursele și activitățile forestiere sunt singurele  activități care susțin spațiul rural  sau au o pondere însemnată în economia locală;
—pe axa de împăduriri, nu are justificare economică pentru un proprietar de teren  agricol să opteze pentru împădurire, atâta timp cât subventia pe teren agricol  este între 160-400 euro/ha,  iar un teren forestier aduce numai costuri.  Tererurile  neproductive agricol  nu vor fi puse în valoare prin folosința silvică în lipsa unor stimulări adecvate pentru proprietari, aceasta fiind și cauza eșecului măsurii de împăduriri din exercițiul financiar PNDR anterior.
—în ce privește compensațiile pentru proprietarii de păduri  pentru pierderile cauzate prin restricțiile impuse în ariile protejate sau Rețeau—— a Natura 2000, sumele necesare sunt de minim 420.0000.000 Euro pentru 2014-2020, la un nivel minim de compensare, astfel cum a fost aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 5166 final (60.000.000 Euro/an).
domnul Ministru Daniel Constantin a propus stabilirea unei noi întâlniri la începutul lunii ianuarie 2014, în care să se transpună cel puțin următoarele soluții pentru acordarea unui sprijin pentru sectorul forestier în viitorul PNDR:
defalcarea cu destinație clară a unei sume pentru construcția de drumuri forestiere, din suma totală de 400 milioane euro pentru accesibilizarea  fermelor;
—pentru retehnologizarea  sectorului de exploatare găsirea unei soluții de extindere a sumelor pentru dezvoltarea fermelor  (o schemă de sprijin de 15.000 euro pentru 10.000 beneficiari, foarte usor accesibilă);
—pentru compensarea funcțiilor de protecție ar putea fi găsite sume din măsurile destinate acum plăților pe agromediu (30% din PNDR, adică peste 2 miliarde euro), astfel încat acestea sa nu mai mearga doar catre pășuni și fânețe, ci și către proprietarii de păduri.
dar și să se găsească soluții pentru celelalte măsuri de dezvoltare rurală destinate proprietarilor de păduri prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20.09.2005.

CONCLUZII: pentru că doamna Lucia-Ana VARGA nu a făcut niciun demers pentru reprezentarea silviculturii în Planul Național de Dezvoltare Rurală, domnul ministru Daniel Constantin nu a luat în calcul  pădurile și sectorul forestier în viitorul PNDR și nu a avut informații despre prioritățile sectorului.

De asemenea, s-a constatat că se impune urgent revenirea domeniului Păduri la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Consecințele NEFINANȚĂRII SECTORULUI FORESTIER PRIN PNDR 2014-2020 vor fi:
—exploatarea intensivă a pădurilor în această perioadă, întrucât veniturile din masa lemnoasă vor fi singura sursă de supraviețuire a proprietarilor;
—amplificarea fenomenului tăierilor ilegale;
—înstrăinarea masivă a terenurilor forestiere, în condițiile în care fondurile de investiții au cumpărat deja 400.000 hectare și au foarte multe oferte de vânare.

Ne punem întrebarea legitimă dacă aceste decizii de nefinanțare a sectorului forestier sunt intenționate, întrucât comisioanele din tranzacții ale teritoriului forestier și tăieri ilegale ajung și în sfera politicului, finanțând campanile electorale (a se vedea cazurile din Direcțiile Silvice Argeș, Alba, Cluj).

RESPONSABILITATEA pentru un viitor fără păduri și cu o configurație a dreptului de proprietate radical modificată va aparține actualului GUVERN AL ROMÂNIEI, aspect pe care l-a sesizat și domnul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, solicitându-ne ‘să nu punem în cârca Guvernului’ aceste consecințe.

Gândul omului care are o pădure, întocmai ca și nădejdea unei colectivități istorice de proprietari, se sprijină pe tăria capitalului pădurii, ori de câte ori este frământată dorința unei realizări noi. Politica fiscală și silvică a guvernanților îi determină însă pe proprietari să găsească soluții pentru a scăpa de această povară: proprietatea forestieră ajunge dintr-o binecuvântare primită de la strămoșii noștri într-o presiune fiscală cu o singură soluție — tăierea pădurii, abandonarea sau vânzarea proprietății.

FEDERAȚIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI
ȘI PĂȘUNI DIN ROMÂNIA — NOSTRA SILVA

Catalin Tobescu
Telefon: 
0758 979 531
0735 446 278

(Agerpres)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts
Citește mai mult

test 2

de pe fundul baltii patru ochi priveste oare ce sa este este doua peste