politia csLucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au organizat, în perioada de referinţă, peste 1000 de controale şi acţiuni pentru prevenirea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi au aplicat 190 de sancţiuni contravenţionale.

 

În cadrul acestor activităţi poliţiştii au urmărit în special prevenirea tăierilor ilegale de arbori şi au fost organizate controale în care s-au verificat modul de înregistrare a materialului lemnos, consemnarea în documentele de însoţire a provenienţei reale a lemnului, utilizarea şi respectarea obligaţiilor referitoare la raportarea de către a utilizatorilor a datelor în programul electronic specific.

Au fost executate 1130 de acţiuni şi controale din care 201 (+104) în fondul forestier, 142 (+48) pe linia prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos, 760 (+256) pe linia legalităţii transportului materialului lemnos fiind verificate 71 de exploatări forestiere, 33 depozite şi 1663 mijloace de transport.

În cadrul acestor controale s-a acţionat şi în cooperare cu alte structuri ce au atribuţii în domeniul silvic, respectiv Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, Direcţia Silvică, Garda Naţională de Mediu, structuri silvice private, precum şi cu alte structuri respectiv Garda Financiară.

In această perioadă au fost constatate 146 de infracţiuni, 82 fiind tăiere ilegală de arbori, sau scoatere din rădăcină a arborilor, puieţilor ori lăstarilor.

De asemenea au fost aplicate 190 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 150.000 lei şi a fost confiscată cantitatea de 443,5 mc de material lemnos.

Leave a reply