copil muscat da cap de un caine la milcoveniFederaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu evenimentele petrecute în ultima perioadă legate de agresiunile la care sunt supuşi copiii în mediul social.

Federaţia doreşte să atragă atenţia autorităţilor publice asupra responsabilităţii pe care acestea o au în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Discuţiile derulate în jurul decesului copilului de patru ani muşcat de câini încalcă grav drepturile copilului: protejarea intimităţii, protecţia împotriva oricărei forme de abuz şi alte drepturi extrem de importante.

Dorim să amintim autorităţilor responsabile Articolul 2 al Conveţiei cu Privire la Drepturile Copilului conform căruia:
« (1)Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizica, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia ».

Acest articol al Convenţiei, dar şi legea 272/2004 stabilesc responsabilităţile pe care autorităţile publice şi părinţii le au în vederea respectării drepturilor Copilului şi a protecţiei acestuia.

Numărul extrem de mare de copii agresaţi de câinii comunitari  este un semnal de alarmă şi credem că în afara discuţiilor pe care Primăria Capitalei le poartă şi a motivaţiilor expuse prin domnul Răzvan Băncescu, cordonator de proiect la Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) şi al altor reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, este necesară o asumare a responsabiltăţilor şi mai ales asumarea unor măsuri de prevenire.

‘Potrivit datelor înregistrate de unitatea sanitară, din 1 ianuarie şi până în 31 iulie s-au prezentat la Centrul antirabic al Institutul Naţional de Boli Infecţioase ‘Matei Balş’ 8.610 persoane, dintre care 6.917 adulţi şi 1.693 copii. Dintre aceştia, 6.968 au fost vaccinaţi antirabic, 6.498 au primit profilaxie antitetanică, iar 508 ser antirabic ». Acest număr demonstrează gravitatea situaţiei şi nevoia de măsuri urgente la nivelul ţării. Ataşăm acestui comunicat doar câteva dintre articolele de presă care arată că în fiecare an se întâmplă astfel de accidente tragice.

Societatea civilă implicată în protecţia şi promovarea drepturilor copilului atrage atenţia că asupra faptului că nerezolvarea problematicii câinilor comunitari afectează direct siguranţa şi protecţia copiilor.

Cerem autorităţilor publice şi mass-mediei din România să trateze cu responsabilitate astfel de cazuri şi să-şi concentra atenţia asupra protecţiei Drepturilor Copilului aşa cum sunt ele prezente în Convenţie şi în legislaţia naţională. Protejarea intimităţii copilului şi a imaginii sale sunt extrem de importante.

FONPC reprezentată de 75 de ONG-uri membre atrage atenţia asupra faptului că autorităţile publice au marginalizat în ultima perioadă drepturile copilului, neglijând măsurile la nivel comunitar privind prevenirea abuzurilor asupra copiilor şi măsurile de protecţie.

Înfiinţată în anul 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, aproximativ şi  este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi expertiza membrilor săi.

Leave a reply