Bazias (6) Navele echipei internaţionale a Expediţiei comune de supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey-JDS 3) intră astăzi, 8 septembrie, în România prin Baziaș. În perioada 8-26 septembrie, cei 18 specialişti din cadrul echipei internaţionale vor continua să efectueze pe tronsonul românesc al Dunării activităţi de monitoring investigativ şi de cercetare privind starea ecologică şi chimică a apei Dunării, a sedimentelor, suspensiilor şi biotei, prin efectuarea de analize la indicatorii biologici, fizico-chimici, hidromorfologici şi microbiologici.

 

În paralel cu activitatea echipei internaţionale, îşi începe activitatea şi echipa naţională a României, formată din aproximativ 25 chimişti, biologi şi ingineri, echipă structurată pe două componente: cei care recoltează probele de chimie şi biologie şi echipa care recoltează ihtiofaună. Din cadrul echipei, fac parte specialişti din cadrul ABA JIU, ABA Dobrogea-Litoral, ABA Prut-Bârlad, ABA Buzău-Ialomiţa, ABA Someş-Tisa, ABA Crişuri şi din cadrul ANAR-Bucureşti- sediul central.

 

Prelevarea probelor se realizează din trei puncte: din mijloc, de pe malul stâng, respectiv de pe malul drept şi durează între 2 ore şi până la 4-5 ore. Vor fi prelevate probe din cursul principal al Dunării, dar şi din trei afluenţi ai săi, respectiv Argeş, Siret şi Prut.

 

Probele vor fi prelevate din următoarele secţiuni, după cum urmează: Baziaş, Coronini, Şimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeş, aval Argeş, Chiciu, aval Brăila, râul Siret şi râul Prut, Isaccea şi pe braţele Dunării (Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe).

 

Probele de apă, sedimente, suspensii solide, biologie sunt recoltate, pretratate, conservate, depozitate, transportate şi analizate la Laboratoarele de calitate ale apei de la Drobeta Turnu-Severin, Craiova, Constanţa,Tulcea şi Bucureşti. Din probele recoltate se analizează indicatorii biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate şi peşti) şi fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienţi, metale grele, micropoluanţi organici etc.). Parametrii fizico-chimic (cum ar fi pH, temperatură, oxigen şi conductivitate) sunt măsuraţi la faţa locului (in-situ) cu ajutorul echipamentelor mobile.

 

La sfârşitul expediţiei, fiecare ţară va realiza un raport care va include rezultatele probelor obţinute de echipa naţională.

 

Expediţia propriu-zisă se va încheia pe 25 septembrie, la Tulcea, iar, pe 26 septembrie, va fi organizată în aceeaşi locaţie o conferinţă de presă fiind ultimul eveniment public din cadrul JDS3, din seria celor organizate de-a lungul ţărilor riverane Dunării prin care au trecut navele expediţiei. Până în acest moment, şi-au anunţat participarea la eveniment Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură şi Vasile Pintilie, director general al A.N. Apele Române.

 

Toate costurile legate de deplasarea şi dotarea echipei, transportul şi echiparea navelor, precum şi analizele care se vor efectua la nivelul laboratoarelor ANAR sunt suportate din sursele proprii ale instituţiei şi, până în acest moment, eforturile financiare sunt cuantificate la un nivel de peste 50.000 de euro.

Leave a reply