meteo 23 iuniePrognozele meteorologice relevă faptul că, în România, va avea loc o creştere a temperaturilor medii cu peste patru grade Celsius în următorii cel puţin 50 de ani, mai ales în zona de sud a ţării, potrivit  anexei la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice /SNSC/ 2013-2020, publicată în
Monitorul Oficial.

Astfel, modelele climatice demonstrează faptul că temperaturile medii anuale în România vor continua să crească în mod constant, mai ales vara şi iarna, deşi România va continua să aibă o climă temperată
şi patru anotimpuri.

Modificările estimate de specialişti pentru următorii 50 – 100 de
ani relevă că, la nivel naţional, va avea loc o creştere cu două grade
Celsius a temperaturilor medii în anotimpul de iarnă şi o creştere cu
peste trei grade Celsius a temperaturilor medii în anotimpul de vară
(3,5 grade Celsius în nord şi 4,3 grade Celsius în sud).

Potrivit documentului citat, în zonele situate în afara arcului
carpatic, în special, se vor înregistra temperaturi mai mari în
anotimpul de iarnă, în timp ce, în zonele din sudul şi sud-estul ţării,
se vor înregistra temperaturi mai mari în anotimpul de vară, cele mai
afectate fiind zonele urbane, din cauza densităţii mari a
construcţiilor.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, meteorologii preconizează că
acestea vor fi mai mari pentru perioade scurte de timp şi pe suprafeţe
reduse, ceea ce va conduce la creşterea frecvenţei viiturilor. În
contrapartidă, vor creşte perioadele secetoase mai mari, ceea ce va
conduce la un deficit al resurselor de apă, pericol de producere de
incendii forestiere, pierderea biodiversităţii, degradarea solului şi a
ecosistemelor şi deşertificarea.

‘Chiar dacă există posibilitatea ca regimul precipitaţiilor să nu se
schimbe semnificativ în anotimpul de iarnă, cu excepţia unei uşoare
creşteri în nord-vestul ţării şi uşoare scăderi în sud-vest, se
preconizează o scădere generală a precipitaţiilor în anotimpul de vară
de până la 40%, mai ales în sudul şi sud-estul ţării. Rata zilnică medie
a precipitaţiilor pentru România se va reduce cu circa 20%’, se
menţionează în SNSC 2013-2020.

Strategia Naţională asupra Schimbărilor Climatice 2013-2020 a fost
aprobată de Guvern în data de 25 iulie 2013 şi ţine cont de politica
Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice şi de documentele
relevante elaborate la nivel european, precum şi de experienţa şi
cunoştinţele dobândite în cadrul unor acţiuni de colaborare cu parteneri
din străinătate şi instituţii internaţionale de prestigiu.

Convenţia Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice /UNFCCC/ a
fost parafată în anul 1992 la Rio de Janeiro, fiind, în prezent,
ratificată de peste 190 de ţări.

În România, UNFCCC a fost ratificată prin Legea nr. 24/1994.

Convenţia stabileşte cadrul general de acţiune privind combaterea
schimbărilor climatice, definite în sensul acestui document prin
stabilizarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră la un nivel
care să prevină influenţa periculoasă a activităţilor umane asupra
sistemului climatic.

În condiţiile actualului stadiu de negociere, conţinutul şi
condiţiile de implementare a unui nou Acord Internaţional sunt prevăzute
a se finaliza până în anul 2015, urmând ca intrarea în vigoare a
acestuia să nu depăşească anul 2020.

Dacă analizele economice realizate înaintea producerii crizei
economice actuale indicau costuri ridicate legate de atingerea
obiectivelor de reducere, actualizarea acestora în noile condiţii
generate de această criză estimează un cost de aproximativ 1% din PIB,
până în anii 2050, se arată în Strategia Naţională a României privind
Schimbările Climatice. AGERPRES

Leave a reply