TMK Resita (4)Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a continuat vineri, 23 august 2013, întâlnirile pentru elaborarea şi implementarea ‘Planului de acţiuni pentru industria siderurgică din România’, după ce joi, 22 august 2013, a prezidat prima reuniune a Grupului de lucru interinstituţional. La întâlnirea de vineri au participat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Adrian Ciocănea şi reprezentanţii principalelor companii de profil din ţară, precum şi asociaţii patronale ale siderurgiştilor: ArcelorMittal Galaţi şi Hunedoara, COS Târgovişte, Industria Sârmei Câmpia Turzii, TMK Reşiţa, Tenaris Silcotub Zalău, Remat Holding Co., Uniunea Producătorilor de Oţel din România, Federaţia METAROM şi Societatea Română de Metalurgie. De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai unor instituţii: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Consiliul Concurenţei, Ministerul Finanţelor Publice, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Institutul National de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Comisia Naţională de Prognoză etc. În cadrul întâlnirii s-a stabilit ca în prima săptămână a lunii septembrie să continue discuţiile dintre oficialii Ministerului Economiei, asociaţiile patronale, ministere şi alte instituţii publice reprezentative în ziua de luni, 2 septembrie, iar în perioada 3-6 septembrie să se discute separat cu fiecare companie siderurgică în parte.

Pe 11 iunie a.c. Comisia Europeană a lansat comunicarea COM(2013)407 final – Plan de acţiune pentru o industrie siderurgică competitivă şi durabilă în Europa.

turnatorie otelProvocările cu care se confruntă sectorul siderurgic naţional identificate de altfel şi la nivel european se referă în principal la:

1. Asigurarea unui mix energetic echilibrat care să ţină seama de consumul specific al acestei industrii, inclusiv producerea in comun a energiei electrice din diferite surse.

2. Clarificarea problematicii certificatelor de emisii a gazelor cu efect de seră atât in ceea ce priveste alocarea, cât si comercializarea acestora simultan cu stabilirea de măsuri ce privesc impactul de mediu al produselor siderurgice provenite din statele terţe.

3. Evaluarea, impreună cu instituţiile abilitate ale statelor membre a posibilelor acţiuni de evaziune fiscală şi luarea de măsuri impotriva pietei ilegale de produse din otel;

4. Stimularea cererii de otel prin promovarea obiectivelor investiţionale din ‘Planul national de investiţii strategice şi crearea de locuri de muncă’ din semestrul II/2013; asigurarea unei mai bune capacităţi de previziune pentru companiile siderurgice ;

5. Analizarea posibilităţilor de utilizare a fondurilor structurale, impreună cu autorităţile regionale, cu scopul de a atenua impactul social al restructurării sectorului siderurgic.

6. Utilizarea instrumentelor de politică comercială (negocieri comerciale/instrumente de protectie comercială etc.) astfel incât toti producătorii de oţel din România să aibă acces la pietele terte; de asemenea aplicarea de măsuri împotriva practicilor comerciale neloiale din partea ţărilor terţe;

7. Creşterea alocărilor pentru Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Otel.

Leave a reply