peste mort valiug (2)Administraţia Bazinală de Apă Banat  (A.B.A.B), în calitate de autoritate publică în domeniul gospodăririi apelor, a comunicat că va lua  măsuri referitore la planificarea folosirii resurselor de apă în perioadele deficitare, pentru a minimiza efectele pe care lipsa apei le poate crea populaţiei şi agenţilor economici aflaţi în spaţiul hidrografic pe care îl gestionează.

Prognozele meteorologice din ultima perioadă, care vizează zona Banatului, impun măsuri de prevenire a situaţiilor în care, pe perioade mai lungi de timp, pot apărea probleme de nesatisfacere a cerinţei de apă.

Serviciile de specialitate din cadrul A.B.A.B. au analizat stocul curgerii naturale a apelor de pe teritoriul bazinelor hidrografice administrate, comparativ cu cerinţele de apă ale populaţiei, iar rezultatul a arătat că nu se pot crea probleme de nesatisfacere a cerinţei de apă la utilizatorii conectaţi la reţeaua de alimentare cu apă a localităţilor judeţelor Timiş şi Caraş-Severin.

Acumulările Secu, Gozna, Văliug, care asigură alimentarea cu apă a populaţiei din Reşiţa au un coeficient al gradului de umplere de 90%.

“Proiectarea şi realizarea de lucrări de amenajare au facut posibilă tranzitarea apei din bazine hidrografice excedentare în cele deficitare. Stocarea apei în bazinul superior al unor cursuri, ca rezervă temporară pentru regimuri deficitare, constituie înca o soluţie în lupta cu seceta”, a declarat Ervin LUCI, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Banat.

Totuşi, scăderea debitelor de pe râul Bârzava i-a obligat pe specialiştii A.B.A.B. să depună eforturi considerabile pentru a menţine în secţiunea Gătaia a unui debit suficient pentru a asigura alimentarea cu apă a doua mari unităţi economice: S.C. Prescotim S.A.- Ferma piscicolă Banloc Topole şi S.C. Kornberg S.R.L.- Orezaria Banloc. Mai exact, s-a suplimentat debitul prin deschiderea stăvilarului de la Acumularea Secu din Caraş-Severin şi a celui de la Roviniţa din Timiş.

Deoarece în municipiul Reşiţa a fost demarată deja o actiune de igienizare a albiei râului Bârzava, această scădere a debitelor de pe Bârzava a impus o suplimentare a debitului cu 4 m³/s, timp de 2 ore zilnic, prin deschiderea Acumulării Secu pentru zilele de 9, 10 și 11 august 20113 (acest week-end). Scopul acestei acţiuni este acela de a curăţa algele existente în albia râului care degajă în atmosferă un miros neplăcut.

Această acţiune de igienizare a albiei Bârzavei, în Reşiţa, a început deja din cartierul Lend, prin efectuarea unor lucrări manuale şi mecanice de defrişări ale vegetaţiei.
Reprezentanții A.B.A.B. informează că peste o săptămână, în jurul datei de 16 august, vor fi introduse şi utilajele necesare decolmatării albiei râului, pe o distanţă de 15 km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply