dunareJoint Danube Survey- JDS 3 este cea mai mare expediţie din lume care se desfăşoară de-a lungul unui curs de apă, în cadrul căreia echipa va parcurge o distanţă de 2.357 km, punctul final fiind Delta Dunării. Echipa internaţională va călători din Germania până în România, pe o distanţă de 2.357 de km şi va trece prin toate cele 10 ţări pe care le străbate fluviul Dunărea: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina. În tot acest interval, experţii vor efectua monitoring investigativ şi activităţi de cercetare referitoare la starea ecologică şi chimică a apei, a sedimentelor, a suspensiilor şi biotei prin analiza indicatorilor biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate si pesti), fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienţi, metale grele, micropoluanţi organici etc.), hidromorfologici, microbiologici. O parte dintre indicatori se vor analiza la bordul vaselor şi cea mai mare parte vor fi conservate, transportate şi analizate în laboratoare desemnate din întreaga Europă.
Organizată o dată la şase ani de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), JDS 3 reuneşte experţi şi oameni de ştiinţă din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România. Din echipa internaţională, fac parte şi trei români, experţi din cadrul Administraţiei Naţionale ‘Apele Române’ (ANAR): Florentina Dumitrache (chimist din cadrul ANAR Bucureşti), Claudia Nagy (biolog din cadrul Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa) şi Maria Crăciun (chimist din cadrul Administraţia Bazinală de Apă Jiu- Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinţi). Ca şi la celelalte două ediţii (din anii 2001 şi 2007), JDS3 îşi propune să strângă noi informaţii cu privire la parametrii de calitate ai Dunării care nu sunt acoperiţi de monitorizarea desfăşurată permanent de către toate ţările riverane Dunării şi, în acelaşi timp, are ca scop colectarea unor date uşor comparabile pentru tot cursul de apă.
Din 8 septembrie, navele expediţiei vor intra în România, iar pe 26 septembrie vor ajunge la final, în Delta Dunării. În paralel cu activităţile echipei internaţionale, pe tronsonul românesc al Dunării, în aceeaşi perioadă, va participa o echipă de 20 experţi din cadrul Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin unităţile sale teritoriale (Administraţii Bazinale de Apă şi Sisteme de Gospodărire a Apelor). Echipa naţională va recolta probe de apă, de sedimente şi biologice, atât din fluviul Dunărea, cât şi din trei afluenţi principali ai acestuia, respectiv Argeş, Siret şi Prut, amonte de confluenţa cu Dunărea. Probele vor fi prelevate din următoarele secţiuni, după cum urmează: Baziaş, Coronini, Şimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeş, aval Argeş, Chiciu, aval Brăila, râul Siret şi râul Prut, Isaccea, şi pe braţele Dunării (Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe). Ulterior, probele vor fi analizate în Laboratoarele de calitatea apei de la: Turnu-Severin, Craiova, Constanţa,Tulcea şi Laboratorul Naţional Bucureşti.

„Datele colectate pe parcursul JDS 3 vor constitui baza viitoare de analiză şi monitorizare a calităţii fluviului Dunărea pentru următorii şase ani pentru toate ţările riverane Dunării şi din bazinul Dunării. De asemenea, ele vor fi utile pentru luarea unor măsuri importante în implementarea Strategiei Dunării şi pot constitui un punct de plecare pentru proiecte viitoare“, comunică Apele Române.

 

Leave a reply