banner electoral aurel miclea moldova noua (1)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, continuând bunele practici privind transparenţa procesului de reglementare, a publicat proiectul de Metodologie de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, care reprezintă revizuirea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 17/2010.

Revizuirea a fost necesară în vederea actualizării cadrului de reglementare ca urmare a maturizării pieţelor centralizate de energie electrică şi de certificate verzi din România, precum şi transpunerii prevederilor din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Tariful reglementat se va aplica participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică si
certificate verzi şi va urmări alocarea cât mai corectă a costurilor justificate aferente activităţilor desfăşurate de operatorul pieţei de energie electrică.

Prezentăm, mai jos, principalele modificări propuse în proiectul de revizuire:
– tariful reglementat se va aplica în vederea obţinerii veniturilor reglementate pentru activităţi ale operatorului pieţei de energie electrică pe pieţele centralizate de energie electrică şi certificate verzi, pentru calculul obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare ale participanţilor la pieţele centralizate şi la piaţa de echilibrare, precum şi calculul obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru dezechilibrele părţilor reponsabile cu echilibrarea;
– tariful reglementat va avea următoarele componente:
componenta de înscriere la pieţele centralizate,
componenta de administrare a pieţelor centralizate,
componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie este contraparte,
componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate prin intermediul cărora se tranzacţionează energie electrică prin contracte bilaterale şi certificate verzi;
– componentele tarifului reglementat se vor aplica participanţilor în baza convenţiilor de participare la pieţele centralizate;
– tariful reglementat va fi plătit de către participanţii la pieţele centralizate, care sunt beneficiarii direcţi ai serviciilor operatorului pieţei de energie electrică.

Proiectul de Metodologie de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică a fost supus dezabaterii publice şi poate fi consultat pe pagina de internet www.anre.ro categoria Legislaţie, secţiunea Documente de discuţie EE, rubrica Metodologii/Proceduri tarifare.

În urma propunerilor/observaţiilor primite de la participanţii la piaţă şi de la factorii interesaţi, va
rezulta varianta finală a proiectului care va fi înaintat spre analiză şi aprobare într-una din şedinţele viitoare ale Comitetului de Reglementare al ANRE.

Leave a reply