Home / Arad / 39 de investiții ale Apelor Române în Banat

39 de investiții ale Apelor Române în Banat

inundatii valiug (10)La nivelul anului 2013, Administraţia Naţională ‘Apele Române’ are în curs de execuţie un număr total de 252 de obiective de investiţii, din care 210 dintre acestea sunt finanţate de la bugetul de stat, iar restul sunt finanţate din fonduri externe. Pentru execuţia acestor obiective, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în valoare de 37.001 mii lei. Din fondurile totale alocate de la bugetul de stat, până în acest moment, s-au executat lucrări în valoare de 76%. şi în acest an, se continuă execuţia lucrărilor începute încă de dinaintea lui 1996, o mare parte dintre acestea având rol de atenuare a undelor de viitură, dar şi de asigurare a resurselor de apă pentru zone deficitare. Până la sfârşitul acestui an, din cele finanţate de la bugetul de stat, dacă vor fi asigurate resursele financiare necesare, vor fi finalizate în jur de 40 de obiective. Mai exact, din cele 210 lucrări aflate în curs de execuţie, finanţate de la buget, 23 vor fi finalizate până la sfârşitul anului, iar alte 15 lucrări, realizate în proporţie de peste 90%, mai au nevoie de fonduri în valoare de 1000 mii lei pentru a putea fi finalizate.
De asemenea, prin credite externe rambursabile, din totalul celor 106 obiective de investiţii derulate prin BDCE şi cofinanţate de la buget, până în prezent, au fost finalizate deja 71 de obiective, urmând ca, până la sfârşitul anului, să fie finalizate cel puţin alte patru obiective de investiţii. Pentru finalizarea lor, au fost alocate fonduri în valoare de 51.117 mii lei, fonduri care au fost cheltuite în proporţie de 86%. Pentru obiectivele de investiţii finanţate din credite externe nerambursabile (prin AXA 5 POS MEDIU), s-au cheltuit până în prezent fonduri în valoare de 54.000 mii lei din totalul de 200.000 mii lei.
La nivelul anului trecut, 310 obiective de investiţii au fost în diferite stadii de execuţie, dintre acestea fiind finalizate un număr de 50 de obiective de investiţii în valoare de 596.611mii lei.
Cele 50 de obiective de investiţii reprezintă punerea în funcţiune a următoarelor capacităţi: 186,392 km de regularizări şi reprofilări de albie, 91,218 km de apărări şi consolidări de mal, 83,682 km de diguri şi refacere de diguri, 4 bucăţi de epiuri, 25 de bucăţi de subtraversări, 111 bucăţi de praguri de fund. Totodată, au fost recepţionate trei acumulări nepermanente (de exemplu, acumularea Ginta pe Crişul Negru) şi una permanentă, pe râul Barcău cu o capacitate de 15 mil mc. de apă. Trei acumulări permanente (Bunget I, judeţul Dâmboviţa, Antoheşti, pe râul Berheci, judeţul Bacău şi acumularea Mileanca, pe râul Podriga, judeţul Botoşani) au fost puse în siguranţă. În anul 2012, cele mai multe obiective de investiţii au fost finalizate în bazinele Someş -Tisa şi Prut. În ultimii ani, cele mai multe obiective de investiţii au fost finalizate în bazinele: Siret (62 de obiective), Someş-Tisa (51 de obiective), Banat (39 de obiective), Olt (35 de obiective) şi Prut-Bârlad (33 de obiective de investiţii). Prioritatea acestor obiective s-a realizat pe baza inundaţiilor istorice produse în anii 2005, 2006, 2008 şi 2010.

CASETĂ TEHNICĂ

Prin lucrările de apărare pe care le administrează, Apele Romane asigură apărarea împotriva inundaţiilor pentru: 2050 de localităţi şi obiective economico- sociale: 367.000 locuinţe, 7.700 km de drumuri şi şosele, 1.400 km de căi ferate, 1820 de obiective industriale, 2830 de obiective sociale şi 1680 de obiective agricole, 1,89 mil ha de suprafeţe de teren agricol.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, ANAR are în administrare infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor format din: 78.905 km cursuri de apă, 270 lacuri de acumulare, 7000 km de diguri pentru apărarea localităţilor, 4983 km de regularizări de râuri, 1140 km de apărări de maluri, 157 canale de aducţiune cu o lungime totală de 640 km, 49 de prize de apă, 178 de lucrări hidrotehnice, 295,6 mii ha de suprafaţă de teren cu ape şi 122 lacuri naturale.

About admin

Check Also

Anunți Primăria Reșița privind plata taxei anuale a locurilor de parcare domiciliu/reşedinţă

                                                             ROMANIA                                                                                                                                    JUDETUL CARAS-SEVERIN                                                           MUNICIPIUL   RESITA            DIRECTIA …

Lasă un răspuns