DyFashion.ro

 

P1180092MUNICIPIUL REŞIŢA a finalizat implementarea proiectului „Modernizare/reabilitare clădire pentru înfiinţarea unui Centru de servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice”, cod SMIS 15996.

Proiectul a fost finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio – Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 3.423.176,49  lei, din care Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 2.662.633,09 lei

Toate activităţile care au fost prevăzute pentru perioada de implementare au fost respectate, iar funcţionarea Centrului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice va fi în conformitate cu datele descrise în cererea de finanţare, şi anume:

  • îngrijire temporară,
  • găzduire – timp de 6-8 ore pe zi,
  • masă caldă,
  • activităţi recreative cu bătrânii,
  • activităţi care au rol de relaxare, stimularea creativităţii, imaginaţiei, dezvoltare personală etc.

Prin această investiţie va creşte calitatea serviciilor sociale oferite locuitorilor municipiului Reşiţa, şi clădirea cu destinaţie socială va oferi condiţiile optime într-un spaţiu configurat special şi dotat pentru servicii sociale specializate pentru persoane vârstnice.

În acest centru se vor organiza următoarele activităţi recreative cu bătrânii, de petrecere a timpului liber, de relaxare:

–    jocuri de societate;

–    lecturare de cărţi, reviste, materiale documentare etc.

–    vizionare programe TV, audiotecă, videotecă, internet.

–    petreceri organizate cu ocazia zilelor de naştere ale beneficiarilor centrului şi a altor evenimente festive şi speciale.

–    organizarea de conferinţe cu ocazia unor evenimente.

–    întruniri organizate cu diverse ocazii

Beneficiarii centrului vor putea să-şi efectueze toaleta zilnică, prin efectuarea unui duş şi spălarea lenjeriei la spălătoria din cadrul centrului.

De asemenea, beneficiarilor centrului li se va oferi un prânz zilnic, preparat la cantina din cadrul centrului.

În cadrul centrului, persoanele vârstnice vor beneficia şi de asistenţă medicală primară prin cabinetul medical ce va funcţiona în cadrul centrului, fiind astfel sprijiniţi în luarea tratamentelor medicale recomandate de medicii de familie sau medicii curanţi.

Date de contact: Manager Proiect Bianca-Ingridt Bulgaru, Şef Serviciu Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale, Municipiul Reşiţa, Tel/Fax: 0255/255000, E-mail: proiecte@primariaresita.ro

 

Comments

Leave a reply