FOTO facebook.com

FOTO facebook.com

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui BUCATEȘ CODRUȚ – DAN (consilier superior în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș – Severin).

Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, astfel:

1) BUCATEȘ CODRUȚ – DAN se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 12 noiembrie 2009, întrucât exercită, simultan, funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș – Severin și asociat unic al S.C. GENERAL AGRO S.R.L., Reșița.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția lui NEGRU DANA GABRIELA, persoanele evaluate nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Originals.ro

Leave a reply