aquacarasPrimăria municipiului Reşiţa a dorit să înştiinţeze locuitorii oraşului, printr-un comunicat, despre cauzele modificările tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare începând cu 1 mai anul curent. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT a avizat aceste modificări în data de 10 aprilie 2013 având în vedere faptul că prin H.C.L. numărul 23/28 ianuarie 2010 privind aprobarea Contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT şi S.C.Aquacaraş S.A..
Se menţionează extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Reşiţa, precum şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în întreg judeţul Caraş-Severin.
De altfel S.C. Aquacaraş a iniţiat şi un memoriu justificativ cu nr. R1251 din 27 martie 2013 privind necesitatea ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor la apă şi canalizare.
Aceste precizări au fost transmise Primăriei de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT prin adresa nr. 12357/18 iunie 2013.

Leave a reply