IMG_0803Pietrele semiprețioase și prețioase nu au doar utilitatea estetică, ci pot avea efect asupra persoanei noastre influențând pozitiv starea noastră fizică și emoțională.
Alături de credinţa în proprietăţile magice ale plantelor, credinţa în forţele magice ale pie­trelor preţioase este prezentă la majo­ritatea po­poarelor lumii. Născute în pământ, la fel ca şi plan­te­le, pietrele preţioase au legături cu acestea, pu­tând in­fluenţa în egală măsură viaţa oamenilor. Totuşi, spre de­osebire de plante, pietrele pre­ţioase sunt veşnice, putând influenţa astfel mai multe generaţii la rând.
Chihlimbarul – este o piatră semipreţioasă care în Antichitate era folosit la tra­ta­rea fri­gurilor, leşinurilor, bolilor intestinale şi ale sto­­ma­cului. Acesta înlătură starea fizică de slăbiciune, ajută la cicatrizarea mai rapidă a ră­nilor de pe picioare şi poate coagula sângele. Din punct de vedere emoțional piatra de chih­limbar are proprietatea de a crea în jurul său un fel de microclimat deosebit, în care oamenii îşi pot re­face forţele şi se pot reîncărca energetic. Se spu­ne că, cu cât masa pietrei de chihlimbar este mai mare, cu atât şi câmpul ei energetic este mai mare.
Ca și talisman chihlim­barul protejează de blesteme, de deochi şi de energii ne­gative şi este folosit la recuperarea forţelor fizice.
Ametistul-piatră semiprețioasă despre care se spune că poa­te în­lesni comunicarea cu divinitatea, că atrage noro­cul şi prosperitatea şi că oferă în timpul rugăciunii o sen­­zaţie de pace inte­rioa­ră deo­sebită. În An­ti­chi­tate, cupele pen­tru vin erau împodobite cu ame­tiste care puteau ac­ţiona împotriva beţiei. Din acelaşi mo­tiv, ro­manii care mergeau la orgii purtau bijuterii cu pia­tră de ametist. Ma­rinarii fenicieni purtau ametistul pentru a nu le mai fi dor de casă. De asemenea, ametistul aju­tă la echili­brarea energetică.
Cristalul de stâncă – este o pia­tră ce poate recepta energiile subtile, oferind indicii despre trecut, prezent şi vii­tor şi ajută la con­cen­trare. Această piatră con­centrează energiile pozitive şi pro­te­jează împotriva degra­dă­rii. Din acest motiv, cristalul de stân­că era folosit în confecţionarea amule­te­lor iar unii regi egipteni au fost îngro­paţi în sarcofage sculp­tate din această piatră, pentru a ajuta la mai buna con­ser­vare a mumiilor.
Un remediu extrem de răspândit în medicina alternativă recomanda ţi­nerea unui astfel de cristal în palma stângă, timp de câ­teva minute, gest care va linişti şi stimula într-un mod plăcut nervii. În momentul în care cristalul s-a încălzit în palmă, o senzaţie de li­nişte care acţionează în mod be­nefic asupra digestiei, va putea fi resimţită. După aceas­ta, cristalul va fi mutat în palma dreaptă, de unde o căldură benefică va iradia în stomac, stimu­lându-i funcţiile. Aplicarea cris­talului se încheie în momentul când acesta devine tul­bure sau gras. Se recomandă ca procedeul să fie făcut dimineaţa, începând cu ora nouă şi până la prânz.
Diamantul – cea mai apreciată piatră prețioasă ce poate fi benefică pentru om, dar şi de temut. Po­veştile diamantelor blestemate, care i-au ruinat şi dis­trus pe po­sesorii lor, au făcut istorie. Dar diamantele pot fi şi be­nefice. Ele pot ajuta la obţinerea echi­librului ener­getic, şi medicina tradiţională le foloseşte ca panaceu. Valoarea diaman­tului este dată de transparenţa sa. Un diamant valoros tre­buie să fie perfect trans­pa­rent.
Dia­man­tele negre sau al­bas­tre sunt considerate malefice. Cele mai re­comandate sunt diamantele albe, con­si­de­ra­te ca fiind cele mai pu­ternice. Diamantele gal­be­ne ajută la în­depărtarea oboselii şi a senzaţiei de an­xi­­e­tate, în timp ce diamantele roşii pro­tejează de moar­­te vio­lentă.
Dintre toate pietrele preţioase, rubinul este cel care se apropie cel mai mult de diamant. Acesta sim­boliza înţelepciunea, şi arabii îl purtau noaptea, pentru a fi apăraţi de coşmaruri. În timpul zilei, rubinul îşi poate schimba nuanţa, şi astfel poate avertiza şi pre­veni acci­dentele. Ca proprietate malefică, se spunea că această piatră poate induce celui care o poartă un somn foarte profund.
Smaraldul este piatra care simbolizează renaş­terea, iar femeile romane îl purtau pentru a le diminua durerile la naştere. În Evul Mediu, despre această piatră se cre­dea că poate să vindece bolile de ochi.
Safirul, alungă demonii şi poate trezi din nou dragostea celor care au fost îndepărtaţi prin farmece. Această piatră cu albastrul ei regal era piatra vrăjitorilor şi a regilor.
Perlele – arabii spu­neau că acestea s-au format prin cristalizarea lacri­milor Evei. Perlele pot spori pofta de viaţă, înlătură teama şi anxietatea, potenţează relaxarea şi curăţă sângele.
Coralul – păzeşte de accidente, rătăciri şi fulger. Prin schimbările sale de culoare, coralul poate sem­na­liza că purtătorul său este bolnav şi poate preveni otrăviri­le.
Jadul – protejează împotriva blestemelor şi poate potenţa sexualitatea. Pietrele de jad pot echilibra calciul din corp.
Malachitul – este piatră aducătoare de noroc, înlesneşte comu­ni­carea cu pla­­nul divin şi fereşte de suferinţele din dragoste.
Topazul – are un efect calmant, fiind considerat for­ma cristalizată a luminii Soa­relui. Se spune că poa­te creş­te nivelul de in­teligenţă şi indică poten­ţiale perico­le prin modi­fi­cări de culoare.
Turmalina – purifică aerul din încăpere și este folosită în ameliorarea bronșitelor. Pietrele de turmalină așezate într-un vas cu apă au proprietatea de a o ioniza.

 

Sursa: Formula As

Leave a reply