ghseu taxe primariePrin Hotărârea Guvernului nr.84 din 6 martie 2013 au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
Potrivit pct.17 de la Cap. E. Titlul VI ‘Taxa pe valoarea adăugată’ din hotărâre, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art.155 alin.(11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.
Formularul (394) ‘Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional’ se completează şi se depune de către:
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) şi (7) din Codul fiscal pentru operaţiuni impozabile în România conform art.126 alin.(1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege;
Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.
ATENŢIE !
Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea ‘taxare inversă’ sau ‘TVA la încasare’, precum şi bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA.
Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Reamintim contribuabililor că, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro, pot fi vizualizate:
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea ‘Legislaţie’;
Formularul 394, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia, la secţiunea ‘Asistenţă Contribuabili’, rubrica ‘Toate formularele, cu explicaţii’.

Informaţii detaliate se pot obţine la:
– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;
– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;
– accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

Leave a reply