Centru de zi 3Marţi, 12 februarie, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj a avut  loc lansarea oficială a subproiectului „Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din municipiul Lugoj, judeţul Timiş”. Subproiectul este finanţat în cadrul proiectului SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT din fonduri de la Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

 Durata de implementare a subproiectului este de 14 luni. Valoarea totală fără taxe a subproiectului este de 93.559 EURO, din care finaProiectul se adresează unor categorii sociale marginalizate economic şi social (copii din familii numeroase şi cu venituri sub pragul de sărăcie, copii din familii monoparentale sau aflaţi în grija unui alt reprezentant legal, crescuţi de bunici sau alte rude, care necesită sprijin în vederea creşterii şi educării acestora) şi îşi propune prevenirea separării lor de familie, îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire ale acestora, integrarea lor socială şi creşterea şanselor de reuşită în viitor, evitarea instituţionalizării, prevenirea abandonului şcolar, precum şi conştientizarea părinţilor asupra responsabilităţilor pe care le au în creşterea şi educarea propriilor copii.

 Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţii de risc social din municipiul Lugoj, prin înfiinţarea unui Centru de zi pentru îngrijirea acestora.

Beneficiarii proiectului sunt 15 copii din municipiul Lugoj împreună cu familiile lor.

Se așteaptă ca în următorii 3 ani de la darea în folosință a Centrului de zi, să se ofere servicii de specialitate pentru 100 de copii aflați în situații de risc; înființarea unui nou serviciu în cadrul DASC Lugoj și implicit, creșterea capacității administrației lugojene de a furniza servicii sociale.

Leave a reply