itmÎn perioada 22.11.2012 – 31.12.2012, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 66 controale care au vizat îndeosebi respectarea de către angajator a prevederilor legale cu privire la:

–               angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în REVISAL, în termenul legal);

–               timpul de muncă şi de odihnă;

–               repausul săptămânal şi repausul zilnic.

De asemenea, inspectorii de muncă au urmărit şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către aceştia a prevederilor legale menţionate mai sus.

Din cei 66 de angajatori controlaţi pe raza judeţului Caraş-Severin, au fost finalizate 53 de controale iar pentru ceilalţi 13 (7 firme de comerţ + 6 firme de pază) angajatori controlaţi, documentele au fost transmise la inspectoratele teritoriale de muncă din alte judeţe, unde societăţile comerciale respective îşi aveau sediile sociale.

Sintetic, rezultatele controalelor finalizate de către inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Caraş-Severin se prezintă astfel:

 

– nr. angajatori controlaţi                                                                                          53

– nr. total salariaţi                                                                                                 1.082

– din care femei                                                                                760

– nr. angajatori sancţionaţi                                                                                         32

– nr. sancţiuni                                                                                                             42

                       – din care         –   amenzi                                                                      8

                                               –   avertismente                                                           34

– nr. amenzi aplicate pt. muncă  „la negru”                                                                 4

– nr. amenzi aplicate pt. alte abateri                                                                             4

– valoare amenzi aplicate pt. munca „la negru”                                                  40.000

– valoare amenzi aplicate pt. alte abateri                                                              9.500

VALOARE TOTALĂ AMENZI APLICATE                          49.500

– nr. persoane depistate fără forme legale de angajare                                                4

– nr. deficienţe constatate                                                                                        196

– nr. măsuri dispuse                                                                                                  196

 

 

Deficienţe constatate

–          neîntocmire contractului individual de muncă;

–          neînmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă;

–          nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;

–          nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;

 

Măsuri dispuse

 

Cele 196 de măsuri dispuse de către inspectorii de muncă au avut ca scop intrarea în legalitate a angajatorilor în cel mai scurt timp.

Leave a reply