pasaportÎn  anul 2012 la ghişeul serviciului au fost primite un total de 9.415 cereri, situaţia prezentându-se astfel:

  • 4.559 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice;
  • 4.856 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.

În urma activităţii desfăşurate de către S.P.C.E.E.P.S. Caraş-Severin a fost încasată la bugetul de stat suma de 518.527  RON, situaţia prezentându-se astfel:

–          taxe consulare pentru eliberarea paşapoartelor  – 507.124  RON;

–          amenzi contravenţionale încasate – 4.275 RON;

–          taxe eliberare adeverinţe – 7.128 RON;

Au fost soluţionate un număr de 1.450 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice depuse de către cetăţenii români la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Un număr de 684 cetăţeni români domiciliaţi în străinătate au solicitat preschimbarea sau eliberarea unui nou paşaport, din care 136 – paşapoarte temporare şi 548 – paşapoarte electronice.

În 419 dintre cazuri, cetăţenii români domiciliaţi în străinătate au solicitat eliberarea unui paşaport electronic la ambasadele sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Au fost primite un număr de 4.435 paşapoarte simple electronice de la D.G.P.-C.N.U.P.P.E. pentru a fi înmânate cetăţenilor.

Pentru 225 persoane instanţa a dispus măsura suspendării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dintre acestea 56 nu deţin paşapoarte, 94 deţin paşapoarte expirate, iar 75 deţin paşapoarte valabile.

Au fost efectuate menţiuni de restabilire a domiciului in România pentru 60  persoane şi au fost

întocmite 136 procese verbale de contravenţie pentru cetăţenii care au pierdut sau deteriorat paşapoartele valabile.

În ceea ce priveşte numărul lucrărilor intrate şi înregistrate în evidenţele serviciului, au fost

înregistrate un număr de 4.858 lucrări, astfel:

–          324 adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români;

–          52 lucrări cu caracter secret de serviciu;

–          767 lucrări cu caracter general;

–          3.305 lucrări privesc prevederile Legii 677/ 21-11-2001;

–            247 persoane au solicitat informaţii conform Legii nr. 544/ 2001 privind accesul la        informaţiile de interes public;

–            136 persoane au solicitat audienţă la şeful serviciului;

–              27 persoane au depus petiţii.Paşapoartele temporare se eliberează în aceeaşi zi, iar paşaportul electronic se eliberează în 14 zile calendaristice.

Leave a reply