Arhivă

Bugetul se rotunjește cu încasările de la pașapoarte

pasaportPrincipalele activităţi desfăşurate de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-Severin în perioada 01.12.2012 – 31.12.2012 au fost următoarele:

– la ghişeul serviciului au fost primite un total de 388 cereri, situaţia prezentându-se astfel:

  • 158  cereri (din care 8 cu domiciliul în străinătate) pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice;
  • 230 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare (din care 7 cu domiciliul în străinătate);

– au fost personalizate un număr de 232 paşapoarte temporare, din care 7 pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate.

Au fost soluţionate un număr de 62 cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice depuse de către cetăţenii români la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Urmare a cererilor depuse pentru eliberarea paşapoartelor electronice au fost primite un număr de 151 paşapoarte simple electronice de la C.N.U.P.P.E., acestea fiind clasate pentru a fi înmânate cetăţenilor.

Pentru 17 persoane instanţa a dispus măsura suspendării temporare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate. Din totalul persoanelor comunicate 5 nu erau deţinătoare de paşaport, 9 deţineau paşapoarte expirate, iar 3 persoane  deţineau paşapoarte valabile.

Au fost efectuate menţiuni de restabilire a domiciului in România pentru două persoane. Un număr de 4 persoane au fost sancţionate contravenţional pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor valabile, întocmindu-se procese verbale de contravenţie.

În ceea ce priveşte numărul lucrărilor intrate şi înregistrate în evidenţele serviciului, au fost înregistrate un număr de 321  lucrări, astfel:

–          14 adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români;

–            7  lucrări cu caracter secret de serviciu;

–          48  lucrări cu caracter general;

 

–          228 lucrări privesc prevederile Legii 677/ 21-11-2001;

–          19 persoane au solicitat informaţii conform Legii nr. 544/ 2001 privind accesul la informaţiile de interes public;

–            5  persoane au solicitat audienţă la şeful serviciului.

În urma activităţii desfăşurate de către S.P.C.E.E.P.S. Caraş Severin a fost încasată la bugetul de stat suma de 12.844 RON, situaţia prezentându-se astfel:

–          taxe consulare pentru eliberarea paşapoartelor  – 12.416  RON;

–          amenzi contravenţionale încasate – 120 RON;

–          taxe eliberare adeverinţe – 308  RON;

Paşapoartele temporare se eliberează în aceeaşi zi, iar paşaportul electronic se eliberează în 14 zile calendaristice.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts