Poliţia Română a emis un buletin de presă prin care precizează că prin Legea nr.203 din 9 noiembrie 2012 publicată în Monitorul Oficial din data de 12 noiembrie a.c., a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificări ce vor intra în vigoare de la data de 19 ianuarie 2013.

O primă modificare constă în definirea autovehiculului, mopedului şi triciclului. Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de   conducere corespunzător .

Se mai precizează că pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

În conformitate cu noile modificări examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale.

Permisele de conducere emise înainte de 19 ianuarie 2013 îşi păstrează valabilitatea până la data expirării menţionată pe acestea.

Comments

Leave a reply