Incendiul este un fenomen complex, distrugător, se poate dezvolta extrem de rapid, scăpând de sub control, care se poate transforma uneori în catastrofă, aducând oamenilor necazuri,  suferinţe şi chiar victime. Orice incendiu are o cauză tehnică sau apare de cele mai multe ori ca urmare unei neglijenţe umane. Neglijenţele manifestate de oameni din nepăsare sau uneori din necunoaştere contribuie în mare măsură la izbucnirea incendiilor. În marea lor majoritate incendiile la apartamente au loc în exploatarea aparaturii de uz casnic, precum şi datorită defecţiunilor la instalaţiile electrice şi la mijloacele de încălzit şi gătit (sobe, radiatoare, reşouri, aragazuri, etc.)

 

Pentru evitarea unor evenimente cu urmări nedorite populaţia trebuie să respecte o serie de reguli şi măsuri specifice:

 

  • Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri;
  • Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora,

devenind o sursă de incendiu;

  • Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există

riscul producerii unui incendiu;

  • Nu cumpăraţi jucării electrice care se conectează direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de 220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile echipate cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă de 12V;
  • În cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu  diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor,  monezilor,…, în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se   mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în   aceste condiţii putându-se declanşa un incendiu;
  • Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la specialişti.

 

                      Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor constituie o    

              problemă de interes public şi în acest sens recomandăm luarea tuturor măsurilor de   

              apărare împotriva incendiilor.

Comments

Leave a reply