Plata TVA-ului la data emiterii facturilor generează costuri suplimentare semnificative pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri si complică gestiunea financiară a acestora, fiind nefastă pentru fluxul de lichidităŃi, adăugând costuri bancare importante, reducând oportunităŃile de investiŃii si sporind incertitudinea pentru multe
întreprinderi creditoare, în principal IMM-uri, ceea ce afectează grav competitivitatea, rentabilitatea si viabilitatea acestora si putând determina falimentarea unor întreprinderi în mod normal viabile, mai ales în perioadele de acces limitat sau costisitor la finanŃare, de criză financiară, CNIPMMR solicitând adoptarea acestei măsuri si valorificarea bunelor practici din U.E. în acest domeniu.
În acest context, măsura plăŃii TVA-ului la încasarea facturilor începând cu data de
1.01.2013, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii, instituită prin OrdonanŃă
Guvernului nr. 15/2012 de modificare si completare a Codului fiscal este o măsură importantă
pentru IMM-uri, care însă trebuie operaŃionalizată eficient, printr-o procedură simplă,
nebirocratică, clară si accesibilă microîntreprinderilor, care în proporŃie de 90% au maxim 2
salariaŃi si resurse limitate de personal, financiare si de timp pentru implementarea măsurii.
CNIPMMR salută măsura amânării plăŃii TVA-ului pe o perioadă de 90 de zile, având
în vedere efectele pozitive ale acestei măsuri, vizând:
– îmbunatatirea lichidităŃilor (cash-flow-ul) microîntreprinderilor si întreprinderilor
mici, care astfel vor putea amâna plata TVA-ului până la încasarea facturilor, dar nu mai
mult de 90 de zile de la data emiterii facturii;
– cresterea capacităŃii de redresare a IMM-urilor, aflate în situaŃii dificile datorate crizei
actuale, confruntate cu o lipsă cronică de lichidităŃi, de plăŃi întârziate în contractele de
achiziŃie publică si în tranzacŃiile comerciale private;
– reducerea unui factor major de falimentare si decapitalizare a agenŃilor economici, în
special a IMM-urilor;
– deblocarea resurselor financiare semnificative de 24% din valoarea facturii plătite în
avans la buget, raportat la încasarea plăŃilor, pe o perioadă de 90 de zile;
– producerea unor efecte de antrenare ale investiŃiilor suplimentare asupra producŃiei si
ocupării forŃei de muncă;
– stimularea cresterii economice, menŃinerea si crearea de noi locuri de muncă;
– cresterea vitezei de circulaŃie a banilor în economie

Leave a reply