GEC Nera este organizatoarea concursului de anchete jurnalistice derulat în cadrul proiectului „ Activităţi de watchdog şi advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier”.

In luna septembrie 2012 GEC Nera va trimite o scirsoare de intentie si invitatie privind organizarea concursului si participarea la concurs. Concursul se va realiza in perioada septembrie 2012 –iunie 2013.

●Anchetele vor fi promovate prin presa scrisa,   posturi de radio si televiziune

●Participarea la concurs se va putea face printr-o notificare adresata GEC Nera de catre jurnalist/compania media inainte cu 2 zile de  difuzarea  anchetei.

●Jurnalistii/companiile media vor putea primi asistenta tehnica si informatii detinute de catre GEC Nera .in legatura cu activităţile antropice  ilegale care agresează factorii de mediu şi biodiversitatea din aria Parcul Natural Porţile de Fier , inainte si pe timpul realizarii anchetelor.

●Spatiul acordat anchetelor este la latitudinea jurnalistilor/ companiilor media

●Un jurnalist/companie media poate participa in concurs cel putin cu o ancheta.

●Din partea unei companii media poate participa un singur jurnalist

●Jurizarea anchetelor se va face in luna iunie 2013 de catre o comisie formata din 2 reprezentanti ai GEC Nera, un reprezentant al APM Caras Severin si 2 jurnalisti independenti neparticipanti la concurs.

●Punctajul maxim ce poate fi obtinut pentru o ancheta este de 20 de puncte.

●Primele 3 anchete, clasate in ordinea punctajului obtinut vor fi premiate cu 3 premii in obiecte.

●Premiile si si diplomele se vor acorda în cadrul evenimentului GALA JURNALISMULUI DE MEDIU DIN SUDUL BANATULUI, eveniment ce va fi organizat in luna iunie 2013.

Leave a reply