Comisia Europeană, prin Strategia privind securitatea şi sănătatea în muncă 2007-2012, recomandă statelor membre să găsească mijloace, cum ar fi sesiunile de informare, pentru a disemina bunele practici la nivel naţional astfel, Inspecţia Muncii cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin organizează, în perioada 20-21.09.2012, o sesiune care are ca obiectiv general informarea şi conştientizarea privind importanţa respectării legislaţiei din domeniul securităţii şi sănatăţii în muncă precum şi promovarea bunelor practici europene de implemantare a acesteia, a aproximativ 300 de persoane din întreprinderile mici şi mijlocii.

Organizarea sesiunilor de informare şi conştientizare a început în anul 2007, în timpul proiectului România – Austria şi s-a desfăşurat în 10 judeţe cu participarea experţilor europeni.

În perioada 2008 – 2011, Inspecţia Muncii a derulat alte 20 sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM privind importanţa evaluării riscurilor şi diseminarea rezultatelor obţinute în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă din centrele pilot.

În 6 IMM din sectoarele: construcţii, agricultură, industria mobilei, industria textilă, transport şi distribuţie au fost implementate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, realizându-se astfel 6 centre pilot – modele de bune practici în domeniu.

Promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se completează reciproc, iar exemplele de bună practică devin tot mai importante, întrucât legislaţia asigură doar un cadru general.

Situaţia accidentatilor în muncă/accidentaţilor mortal din judetul nostru şi ponderea acestora în IMM se prezintă asa cum rezultă din anexa.

Leave a reply