Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică  din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  au dispus trimiterea in judecata a inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu, Luca Liviu, Ţurcan Octavian, Mihai Sorin, Bohâlţeanu Ioan, Negrutzi Bogdan Radu, Şupeală Gheorghe, Rino Raichovich Graziano, Anagnastopol Zizi, Râmboacă Mihai Viorel, Râmboacă Răzvan Florin şi Braşoveanu Daniela Lăcrămioara sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălare a banilor, reţinându-se un prejudiciu produs părţii vătămate S.C. Petromservice S.A. de 83.518.369,96 euro, aşa cum rezultă din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză.

 

Potrivit probelor administrate în cauză, în cursul anului 2005, inculpatul Luca Liviu a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al S.C. Petromservice S.A.[1], prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care inculpatul avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.

În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de S.C. Petromservice S.A., prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar[2].

 

Din probele cauzei, a rezultat că inculpatul Luca Liviu era ajutat la administrarea companiei de către inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni. Un rol important în administrarea S.C. Petromservice S.A. avea şi inculpatul Ţurcan Octavian, persoană apropiată de Vîntu Sorin Ovidiu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară[3].

În cursul anului 2007, S.C. Petromservice S.A. a vândut  activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de aproximativ 325 milioane euro. Întrucât, în aceeaşi perioadă, împotriva societăţii erau în curs de desfăşurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obţinute de către angajaţi prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti, inculpatul Luca Liviu a hotărât ca lichidităţile societăţii să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Vîntu Sorin Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaţilor sau să fie distribuite ca dividende acţionarilor minoritari.

Probele administrate au relevat că, în acest scop, inculpatul a conceput, cu ajutorul inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian un plan pentru a transfera sumele aflate în conturile S.C. Petromservice S.A. în conturile unor societăţi off shore controlate de inculpaţi, sub pretextul achiziţiei unor acţiuni cotate la bursă.

 

              Astfel, în temeiul probatoriului administrat, a rezultat ca în perioada 2008 – 2009, inculpaţii Luca Liviu, în calitate de acţionar majoritar, Mihai Sorin, Bohâlţeanu Ioan, Negrutzi Bogdan, Şupeală Gheorghe, Rino Raichovich, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, şi Anagnastopol Zizi, în calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A., au dispus încheierea mai multor contracte prin care partea vătămată a achiziţionat acţiuni cotate la bursă emise de 7 societăţi din Republica Moldova, la un preţ de aproximativ 9 ori mai mare decât valoarea la care aceste acţiuni erau tranzacţionate în aceeaşi perioadă la Bursa de Valori a Moldovei. Scopul urmărit prin aceste tranzacţii a fost ca sumele să ajungă în patrimoniul inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian.

În acest mod, S.C. Petromservice S.A. a plătit suma totală de 94.325.439,75 de euro pentru acţiuni, pe care le-ar fi putut cumpăra în schimbul sumei de 10.807.069,79 euro dacă ar fi realizat achiziţia direct de pe bursă.

Acţiunile erau achiziţionate de pe bursă de către inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian, folosind sume avansate de către partea vătămată, şi erau revândute după câteva zile către S.C. Petromservice S.A. la preţuri care erau majorate uneori de 50 de ori. Probele cauzei au relevat că aceste achiziţii nu erau utile pentru activitatea părţii vătămate, ci au reprezentat doar un mijloc de a trafica activele părţii vătămate în interesul altor persoane.

Contractele au fost încheiate cu puţin timp înainte de intrarea companiei în insolvenţă, în condiţiile în care inculpaţii cunoşteau că datoriile către salariaţi nu pot fi achitate şi că insolvenţa este iminentă.

 

Din probele administrate în cauză a rezultat că inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian au contribuit la traficarea bunurilor din patrimoniul părţii vătămate prin conceperea mecanismului financiar folosit, punerea la dispoziţie a companiilor străine care au intermediat achiziţiile, identificarea societăţilor moldoveneşti ale căror acţiuni urmau să fie achiziţionate şi realizarea formalităţilor pe care le presupuneau tranzacţiile. Toate companiile care au intermediat achiziţiile de acţiuni erau controlate de inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian, care aveau calitatea de beneficiari reali ai acestor societăţi, potrivit datelor rezultate din cauză.

În acest mod, inculpaţii Luca Liviu, Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian controlau atât cumpărătorul, cât şi vânzătorii acţiunilor, ceea ce le-a permis să stabilească arbitrar preţul plătit şi să transfere sumele de bani din patrimoniul S.C. Petromservice S.A. în patrimoniile proprii (conturile personale ale lui Vîntu Sorin Ovidiu sau conturi ale unor societăţi controlate de inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu, Luca Liviu  şi Ţurcan Octavian).

Transferul s-a realizat prin operaţiuni repetate, care au avut scopul de a ascunde originea sumelor de bani şi de a le reintroduce în circuitul comercial în România după ce au fost reciclate sub aparenţa unor finanţări acordate către persoanele juridice române controlate indirect de Vîntu Sorin Ovidiu, în special S.C. Imobiliar Network S.A. şi S.C. Realitatea Media S.A.

Banii au fost transferaţi prin operaţiuni de tip suveică, în regim repetat structurat pe mai multe verigi, în cadrul cărora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori prin transferuri repetate între companiile controlate de inculpaţi. În unele situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de 5 ori prin conturile aceloraşi societăţi în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat 5 plăţi diferite.

 

Probele administrate în cauză în faza de urmărire penală au relevat că inculpaţii Râmboacă Mihai Viorel, Râmboacă Răzvan Florin şi Braşoveanu Daniela Lăcrămioara au contribuit la săvârşirea faptelor descrise prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru întreprinderile din Republica Moldova cu încălcarea normelor specifice acestei activităţi şi în care au atestat împrejurări nereale pentru a denatura valoarea societăţilor din Republica Moldova.  În acest mod, s-a urmărit ca inculpaţii să nu fie traşi la răspundere penală, urmând ca rapoartele să servească drept o justificare a preţului plătit în eventualitatea unui control ulterior.

Prin falimentarea controlată a societăţii au fost prejudiciaţi indirect salariaţii, care nu şi-au putut valorifica drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi ceilalţi creditori ai societăţii, care nu îşi pot valorifica creanţele. Conform tabelului definitiv al creanţelor, PSV Company S.A. avea datorii totale de aproximativ 150 de milioane de euro, dintre care aproximativ 98 de milioane de euro către bugetul consolidat al statului.

De asemenea, au fost fraudaţi indirect şi acţionarii minoritari ai S.C. Petromservice S.A. (aproximativ 72.000 de membri ai Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom S.A. şi 7.000 de acţionari persoane fizice), care nu au încasat dividendele ce li se cuveneau în urma vânzării serviciilor petroliere şi cărora le-a fost diminuată semnificativ valoarea acţiunilor.

Beneficiarii finali ai sumelor cu care a fost prejudiciat patrimoniul părţii vătămate prin faptele descrise pot fi indicaţi după următoarea reprezentare grafică:

 

Aşadar, în temeiul probelor administrate în cauză, procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică  din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  au dispus trimiterea în judecata a inculpaţilor:

1. Luca Liviu, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

2. Mihai Sorin, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

3. Şupeală Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunii de  delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

4. Negrutzi Bogdan pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

5. Bohâlţeanu Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;  

6. Raicovich Rino Graziano pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

7. Anagnastopol Zizi, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

8. Vîntu Sorin Ovidiu pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen.  cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi pentru savarsirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a C.pen.;

9. Ţurcan Octavian, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen.  cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi pentru savarsirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

10. Râmboacă Mihai Viorel, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

11. Rîmboacă Răzvan Florin, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

12. Braşoveanu Daniela Lăcrămioara, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

În instrumentarea acestei cauze, procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică  au beneficiat de sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii şi au colaborat cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.[1] Denumirea companiei s-a schimbat în cursul lunii aprilie 2008 în S.C. PSV Company S.A.

[2] Inculpaţii Mihai Sorin, Bohâlţeanu Ioan, Negrutzi Bogdan Radu, Şupeală Gheorghe şi Rino Raichovich Graziano şi Anagnastopol Zizi

[3] Anterior săvârşirii faptelor descrise în rechizitoriu, inculpatul Ţurcan Octavian a avut calitatea de beneficiar real al Elbahold Ltd, pe care i-a transmis-o ulterior lui Luca Liviu. În luna august 2011, după săvârşirea faptelor care formează obiectul cauzei, beneficiar real al Elbahold Ltd a devenit inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu

Leave a reply