Proba la limba maternă se suține miercuri, 22 august, în cadrul sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat 2012. Ambii au germana ca limbă maternă.

Comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale se organizeaza în fiecare unitate de învatamânt liceal care are clase terminale
si se compune din:
– presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de învatamânt;
– secretar – un cadru didactic cu abilitati în operarea pe calculator/informatician;
– membri – 1-2 cadre didactice;
– profesori examinatori – profesori de specialitate, pentru fiecare disciplina de examen la care se sustin probe de evaluare a competentelor.
Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national. 
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, în
conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa în procedurile elaborate si transmise de Centrul National de Evaluare s i Examinare.
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba materna al candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi
examinatori.
Suplimentul descriptiv al certificatului de competenta contine descrierea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba
materna ale candidatului si se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.
Subiectele pentru probele A) si B), de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba materna se elaboreaza de catre Centrul National de Evaluare s i Examinare.
Subiectele cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale si itemi corespunzatori descriptorilor competentelor din programele pentru bacalaureat.
Subiectele  vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala în maximum 10-15 minute.

Leave a reply