Inspecţia judeţeană de prevenire, recomandă concetăţenilor care deţin depozite de furaje sau celor care lucrează în cadrul acestor depozite să ţină cont că uşurinţa cu care se aprind furajele şi mai ales repeziciunea cu care se propagă flăcările îi obligă să organizeze depozite permanente, pe cât posibil în apropierea unor surse de apă, pe terenuri cât mai mult ferite de vânturi.

Este recomandabil ca terenurile destinate depozitării permanente a furajelor să fie pe cât posibil împrejmuite, iar în jurul lor sa se planteze arbori de esenţă tare (foioase), care să constituie perdele protectoare.

În cazul depozitelor permanente şi a celor organizate pe câmp trebuie ca terenul pe care se vor face şirile să fie curăţite de mirişte, mărăcini, arbuşti, uscături.

În depozit, furajele în vrac sau baloţi trebuie repartizate uniform în raport cu gradul de umiditate; baloţii să fie bine presaţi şi legaţi spre a nu se desface în timpul depozitării sau manipulării. Daca în timpul clădirii şirelor plouă, operaţia trebuie oprită urmând ca imediat după ploaie să se îndepărteze furajele umede, care se vor introduce în şire numai după uscare. Indiferent de starea în care s-au depozitat furajele, pentru a se preîntâmpina încingerea şi deci autoaprinderea lor, este necesar ca în permanenţă să fie supravegheate şi să se controleze cu regularitate temperatura din interiorul şirelor cu ajutorul unei sonde cu termometru sau al unei vergele de metal, ori prin introducerea mâinii cât mai adânc în şiră. În cazul în care temperatura se ridică la 45 – 55°C şi se observă o fumegare, cu deosebire dimineaţa, şirele în cauză trebuie desfăcute, furajele lăsate să se răcească şi să se usuce, după care se vor reclădi.

Una dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor de furaje este jocul copiilor cu focul. De aceea accesul acestora în depozitele de furaje sau în apropierea lor trebuie interzis cu toată stricteţea.

Pe teritoriul depozitului, tractoarele folosite pentru diferite transporturi trebuie să aibă ţeava de eşapament prevăzută cu dispozitiv de parascântei; nu se admite apropierea tractoarelor la mai puţin de 5 m de şirele de furaje. Ele trebuie să rămână în depozit numai pe perioada de încărcare şi descărcare a furajelor, luându-se măsuri pentru prevenirea incendiilor. Transportul de furaje de la depozit la grajduri se face, de regulă, numai ziua.

Fumătorii vor amenaja la 100 m depărtare, locuri speciale pentru fumat, prevăzute cu vase cu apă pentru stingerea chibriturilor şi a resturile de ţigări şi indicat „Loc pentru fumat”.

Concomitent cu măsurile de prevenire amintite, se impune şi luarea unor măsuri în vederea realizării intervenţiei pentru stingerea incendiilor. În acest scop trebuie să se asigure dotarea depozitului cu mijloacele prevăzute de norme.

 

Leave a reply