O treime din potenţialul balneoclimateric al Europei se află în România. Ar fi o binecuvântare şi un motiv de mândrie, dacă staţiunile balneoclimaterice nu ar fi fost lăsate în paragină. În majoritatea staţiunilor de tratament clădirile care odinioară atrăgeau milioane de turişti sunt acum ruine.

 

Leave a reply