Grupul Ecologic de Colaborare (GEC) Nera monitorizează, pe parcursul acestui an, tăierile de masă lemnoasă care se produc pe raza ocoalelor silvice Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Bozovici, Berzasca şi Sasca Montană, precum şi pe teritoriul altor administratori de pădure din aceste zone.

Potrivit consilierului pentru relaţii publice în cadrul GEC Nera, Doina Mărgineanu, informaţiile colectate sunt puse la dispoziţia factorilor majori de decizie din România, care implementează politici publice în domeniul combaterii defrişărilor ilegale, respectiv, Guvernului României, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Gărzii Naţionale de Mediu sau Regiei Naţionale Romsilva.

În baza proiectelor cu finanţare externă, pe care GEC Nera le derulează în prezent, există obligaţia ca informaţiile privind tăierile de arbori, care sunt suspectate a fi ilegale, să fie transmise şi Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară a Parlamentului European, atunci când din partea factorilor cu responsabilităţi directe în protejarea pădurilor din România nu există o reacţie în termen legal privind furnizarea de informaţii.

În perioada martie – aprilie, monitorizarea tăierilor de masă lemnoasă s-a făcut din elicopter, iar informaţiile privind localizarea şi amploarea tăierilor au fost puse pe hărţi speciale de către consultanţi independenţi, care lucrează în cadrul proiectelor cu finanţare externă ale GEC Nera. Ulterior, au fost culese informaţii şi pe teren, de la localnici, în legătură cu zonele în care au avut loc tăieri de masă lemnoasă.

În luna iunie, s-a conturat prima concluzie a acestei acţiuni, în sensul că în multe dintre zonele identificate, tăierile de masă lemnoasă nu se respectă Codul Silvic.

Zonele de interes sunt cele pe care sunt amplasate parcurile naţionale şi naturale Cheile Nerei – Beuşniţa, Porţile de Fier şi Semenic – Cheile Caraşului.

‘GEC Nera a solicitat Direcţiei Silvice Caraş-Severin şi ocoalelor din subordine, în baza Legii 544/2001, hărţi ale zonelor cu tăieri de masă lemnoasă autorizate şi licitate pentru anul 2012, pentru a clarifica dacă zonele cu tăieri de masă lemnoasă identificate anterior prin acţiunea de monitorizare sunt aceleaşi cu cele în care tăierile sunt autorizate şi licitate de către Direcţia Silvică Caraş-Severin’, afirmă Doina Mărgineanu, consilier pentru relaţii publice în cadrul GEC Nera.

Conform aceleiaşi legi, privind liberul acces la informaţiile de interes public, hărţile cu tăierile aprobate pe anul 2012 ar fi trebuit să existe şi pe pagina WEB a Direcţiei Silvice din Caraş-Severin. Aceasta, spune Doina Mărgineanu, ar permite oricărui cetăţean să sesizeze autorităţile atunci când constată că în zonă au loc tăieri ilegale.

Direcţia Silvică, însă, nu a răspuns solicitării legale adresate de GEC Nera, motiv pentru care o nouă solicitare, cu acelaşi conţinut, a fost adresată Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.

Leave a reply