La sfârşitul lunii iulie 2012 arieratele bugetare rămase de recuperat la nivelul judeţului Caraş Severin, sunt în sumă de 108 milioane lei.În vederea recuperării arieratelor bugetare restante posibil de recuperat la nivelul celor 8 unităţi fiscale aflate în subordinea DGFP CS.S-a procedat la aplicarea modalităţilor de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală:-

 

   -instituiri de popriri asupra veniturilor datorate de terţi debitorilor.

 

   – instituiri de popriri asupra disponibilităţilor băneşti existente în conturile bancare ale debitorilor

 

   -au fost aplicate sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile proprietate a debitorilor.

 

Principalii contribuabili care înregistrează obligaţii restante la bugetul general  consolidat al statului la data de 31.07.2012 sunt:

 

1.SC. VOX PETROL SRL.PETNIC, cu suma de 6, 2 milioane de lei

 

2.SC GOSTRANS ANINA, cu suma de 4, 4 milioane de lei

 

3.FABRICA DE PRODUSE LACTATE ORAVIŢA, cu suma de 3 milioane de lei

 

4.SC HIMOMONTAZA- TRANSIOMONT SRL REŞIŢA, cu suma de 1, 6 milioane de lei

 

5.PROTOPOPIATUL ORTODOX ORAVIŢA, cu suma de 1,2 milioane de lei

 

Aproximativ 100 de contribuabili înregistrează circa 50% din totalul arieratului la bugetul general consolidat al statului.

Leave a reply