Principalele activităţi desfăşurate de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-Severin în perioada 01.07.2012 – 31.07.2012 au fost următoarele:

– la ghişeul serviciului au fost primite un total de 1.584 cereri, situaţia prezentându-se astfel:

  • 885  cereri (din care 53 cu domiciliul în străinătate) pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice;
  • 699 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare

– au fost personalizate un număr de 692 paşapoarte temporare, din care 15 pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate.

Au fost soluţionate un număr de 83 cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice depuse de către cetăţenii români la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Urmare a cererilor depuse pentru eliberarea paşapoartelor electronice au fost primite un număr de 721 paşapoarte simple electronice de la C.N.U.P.P.E., acestea fiind clasate pentru a fi înmânate cetăţenilor.

Pentru 16 persoane instanţa a dispus măsura suspendării temporare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate. Din totalul persoanelor comunicate 6 nu erau deţinătoare de paşapoarte, 4 deţineau paşapoarte expirate, iar 6 deţineau paşapoarte valabile.

Au fost efectuate menţiuni de restabilire a domiciului in România pentru 7  persoane.

Un număr de 16 persoane au fost sancţionate contravenţional pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor valabile, întocmindu-se procese verbale de contravenţie.

În urma activităţii desfăşurate de către S.P.C.E.E.P.S. Caraş Severin a fost încasată la bugetul de stat suma de 51.432  RON, situaţia prezentându-se astfel:

–          taxe consulare pentru eliberarea paşapoartelor  – 50.688  RON;

–          amenzi contravenţionale încasate – 480 RON;

–          taxe eliberare adeverinţe – 264 RON;

Paşapoartele temporare se eliberează în aceeaşi zi, iar paşaportul electronic se eliberează în termen de 14 zile calendaristice.

Leave a reply