FOTO: youtube.com

Exploatarea intensă şi necorespunzătoare a sistemelor şi instalaţiilor de hranei, coşuri de fum defecte sau necurăţate, aparate şi instalaţii electrice exploatate cu defecţiuni , improvizaţii sau depăşesc puterea instalată a conductorilor electric, jar sau cenuşă evacuată in apropierea furajelor sau construcţiilor combustibile, jocul copiilor cu focul, chibrituri, brichete, fumat – reprezintă majoritatea cauzelor generatoare de situaţii de urgenţă.

Pentru preîntâmpinarea apariţiei de astfel de evenimente, Inspecţia de Prevenire a Incendiilor recomandă cetăţenilor câteva reguli, măsuri şi recomandări:

 • nu utilizaţi instalaţii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile,cu improvizaţii,cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc. ;
 • evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor aparate cu consum electric mare (reşouri, frigidere, maşini de spălat, aragaze electrice etc);
 • nu utilizaţi conductori, cabluri electrice, prelungitoare care sunt îmbătrânite, conţin conexiuni care nu sunt izolate corespunzător sau au izolaţii neadecvate faţă de materiale  combustibile;
 • nu modificaţi valorile siguranţelor fuzibile prin înlocuirea acestora cu altele improvizate sau supradimensionate;
 • supravegheaţi permanent mijloacele electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.
 • evitaţi utilizarea coşurilor de evacuarea fumului şi gazelor cu burlane şi coturi metalice montate în apropiere şi pe pereţi combustibili, fără izolarea termică cu materiale ignifuge în prealabil la aceste treceri ;
 • nu utilizaţi benzină, motorină sau alte substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea focului în sobe;
 • amplasaţi sobele la distanţe sigure de materiale combustibile şi evitaţi aşezarea acestora direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile fără izolarea acestora prin materiale incombustibile
 • verificaţi cu grijă sobele,canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să  nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere ;
 • montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50×0,70 m ;
 • nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele ;
 • Nearuncarea la întâmplare a deşeurilor rezultate in urma arderii fără a avea siguranţa că jarul şi cenuşa evacuată este stinsă;
 • Păstraţi sursele de aprindere a focului în locuri în care copii nu au acces;
 • Este interzis fumatul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
 • Nu fumaţi în pat (riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă) şi nu scrumaţi la întâmplare (riscaţi să aruncaţi scrum nestins pe materiale uşor combustibile).

Recomandăm luarea tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor în scopul evitării producerii de pagube financiare, materiale sau umane.

Leave a reply