In vederea pregatirii sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat 2012 pentru candidatii absolventi ai liceelor cu profil tehnologic, MECTS pune la dispozitia candidatilor si a cadrelor didactice o serie de documente si informatii care sunt menite sa faciliteze accesul la o invatare eficienta. Majoritatea informatiilor sunt accesibile in format electronic, situatie in care unitatile scolare vor crea puncte de documentare in laboratoarele AEL/TIC/Informatica.

Au fost elaborate pachete de lectii de sinteza destinate cadrelor didactice care se ocupa in aceasta perioada, dupa un grafic stabilit in cadrul fiecarei unitati scolare, de pregatirea suplimentara pentru candidatii de la filiera tehnologica, inscrisi in sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat.

Disciplinele pentru care se pun la dispozitie aceste lectii sunt: Limba si literatura romana, Matematica M2 si Biologie. Aceste seturi de lectii sunt insotite de exemple de subiecte si sunt realizate de profesori cu experienta din grupurile constituite la nivel national, care predau efectiv in licee cu profil tehnologic si sunt familiarizati cu specificul predarii-invatarii-evaluarii propriu acestor licee. Practic, pornind de la aceste lectii de sinteza, profesorii vor putea nuanta, adapta si rezolva subiectele de examen postate pe pe un website dedicat (www.subiecte2012.edu.ro), astfel incat pregatirea candidatilor sa fie una intensiva si eficienta.

Ca urmare a dimensiunii electronice a pachetelor de lectii, acestea vor fi transmise, in format .pdf, la fiecare inspectorat in parte prin canalele specifice de comunicatii.

De asemenea, MECTS pune la dispozitie si un sistem informatic destinat elevilor si cadrelor didactice in vederea utilizarii unor teste pentru pregatirea examenelor si evaluarilor. Adresa pentru accesarea platformei este http:/insam.softwin.ro/insam. Procedura de accesare a platformei INSAM a fost tranmisa in unitatile scolare.

Etapa in derulare in scoli: pregatirea suplimentara remediala pentru elevii inscrisi in sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat, dupa un grafic stabilit in cadrul fiecarei unitati scolare (la disciplinele cu numar mare de respinsi in sesiunea iunie-iulie 2012). 2359 elevi nepromovaţi in sesiunea de vară 2012/CS (din care: 453 absenţi+16 eliminaţi+1890 respinşi). În sesiunea de vară au promovat 868 elevi (31,29%).

Leave a reply