„Judeţele riverane Dunării şi Delta Dunării se află permanent în atenţia MDRT, prin sutele de proiecte din aproape toate domeniile sale de activitate, de la programele de dezvoltare şi promovare turistică, la programele de dezvoltare a localităţilor cofinanţate de Uniunea Europeană. Este important însă ca, în ceea ce priveşte turismul, acesta să fie gestionat corespunzător şi dezvoltat într-o manieră responsabilă, pentru a nu afecta negativ mediul”, a declarat Cristian Bărhălescu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în cadrul celei de-a 11-a Conferinţe a Părţilor Convenţiei Ramsar privind zonele umede de importanţă internaţională (COP 11 RAMSAR).

Focalizarea către turismul durabil nu reflectă doar realităţile de mediu, ci şi dorinţa turiştilor de a adopta forme de turism „verde”. „ Este un trend, la nivelul turiştilor, de a se îndrepta către forme de turism verde, către destinaţii sălbatice şi oferte turistice care prezintă bogăţii ale naturii. În timp ce zonele umede, cu bogăţia şi diversitatea lor, devin ţinte ale dezvoltării turistice, interconexiunea dintre turism şi zonele umede ar trebui să fie un subiect de maximă importanţă pentru toţi factorii implicaţi”, a menţionat Cristian Bărhălescu.

La rândul său, Taleb Rifai, secretarul general al Organizaţiei Mondiale a Turismului, a afirmat că „zonele umede reprezintă unul dintre cele mai semnificative atuuri ale turismului, care atrage milioane de turişti în fiecare an. Printr-un parteneriat strâns cu Secretariatul Ramsar, Organizaţia Mondială a Turismului este hotărâtă să gestioneze durabil turismul în aceste zone prin politici solide şi planificare, conservându-le astfel în beneficiul generaţiilor viitoare”.

La nivel mondial, numărul de turişti a ajuns la 982 de milioane (în anul 2011) şi se estimează că acesta va depăşi un miliard în anul 2012, generând astfel un trilion de dolari din încasări. Se estimează că jumătate din numărul total al turiştilor călătoresc în zonele umede, în special în zonele costiere.

Secretarul de stat Cristian Bărhălescu a susţinut astăzi, 9 iulie, alături de Anada Tiega, secretar general al Convenţiei Ramsar, şi Taleb Rifai, secretar general al Organizaţiei Mondiale a Turismului, o conferinţă de presă, în cadrul celei de-a 11-a Conferinţe a Părţilor Convenţiei Ramsar privind zonele umede de importanţă internaţională (COP 11 RAMSAR), care se desfăşoară, în perioada 6-13 iulie a.c., la Bucureşti.

***

În domeniul turismului, MDRT a susţinut financiar investiţii pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii şi are solicitări de la comunităţile locale pentru alte astfel de investiţii în judeţele cu deschidere la Dunăre şi în zona Deltei Dunării. De asemenea, MDRT promovează turismul sustenabil în Deltă prin amenajarea de trasee cicloturistice sau de platforme de campare. Localităţile din zonă beneficiază şi de expertiza unor instituţii internaţionale cu care MDRT colaborează. Este cazul Sulinei, care va beneficia de un plan integrat de dezvoltare urbană, oraşul fiind inclus în proiectul derulat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

În afara proiectelor iniţiate de MDRT, ca autoritate centrală, există proiectele cu finanţare europeană, demarate de autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale şi de societăţi comerciale. Numai în judeţul Tulcea, beneficiarii au atras fonduri europene prin 52 de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, având o valoare totală de 379 de milioane de lei, iar alte 21 de proiecte sunt în diverse stadii de analiză, pentru a primi aprobarea la finanţare. Dacă ne referim la toată regiunea Dunării şi a Deltei, pe teritoriul României sunt în implementare 108 proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional.

Programele de cooperare transnaţională şi transfrontalieră gestionate de MDRT însumează şi ele un număr important de proiecte în zona Dunării, nu mai puţin de 46 de proiecte fiind derulate în comun cu instituţii din ţările partenere, iar aproape jumătate dintre ele prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Contribuţia fondurilor europene în evoluţia acestor zone este semnificativă, proiectele vizând nu doar turismul, ci şi dezvoltarea urbană, infrastructura de transport, componenta socială şi, foarte important, mediul de afaceri.

Leave a reply