Municipiul Lugoj a câştigat un nou proiect cu finanţare europeană nerambursabilă, depus în parteneriat cu municipiul Reşiţa şi municipalitatea  Veliko Gradište din Serbia în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 3 Promovarea schimburilor între comunităţi, Măsura 3.3. Intensificarea schimburilor în domeniul învăţământului, culturii şi sporturilor.

Intitulat „GEMS OF THE ROMANIAN AND SERBIAN FOLKLORIC THESAURUS – Preservation and promotion of cultural traditions in Reşiţa, Lugoj and Veliko Gradište” („NESTEMATE ALE TEZAURULUI FOLCLORIC ROMÂN ŞI SÂRB – Păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište”), proiectul are drept obiectiv general dezvoltarea unor relaţii sociale şi culturale durabile în zona de graniţă româno-sârbă. Obiectivul specific îl constituie păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale specifice zonei de graniţă româno-sârbe, prin organizarea unor festivaluri folclorice în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište.

Bugetul total al proiectului este de 325.206,40 Euro, municipalităţii lugojene revenindu-i 104.672,80 Euro. Finanţarea nerambursabilă pentru Lugoj este de 102.579,34 Euro (98%), iar contribuţia proprie este de 2.093,46 Euro (2%).

Principalele rezultate aşteptate pentru Municipiul Lugoj sunt următoarele:

– organizarea unui festival folcloric la Lugoj;

– organizarea unui atelier de lucru la Lugoj cu 105 participanţi, câte 35 din fiecare municipalitate parteneră;

– achiziţionarea unei scene multifuncţionale;

– achiziţionarea unei instalaţii de sonorizare şi a unui sistem de lumini;

– susţinerea de reprezentaţii artistice de către 35 de artişti folclorici lugojeni în cadrul festivalurilor folclorice organizate în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište.

Proiectul va avea o durată de implementare de 12 luni.

Leave a reply