Intrările în incinte şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, reţele, bazine, râuri, lacuri, rampe, traversările de cale ferată, trebuie întreţinute, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.

Căile de acces şi intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu circulaţii ocolitoare.

Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de incendiu în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanenţă la:

a) toate construcţiile administrative;

b) toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare manuală a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;

c) toate dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu, cortine de siguranţă, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor;

d) toate tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

e) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu, ca de exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă.

Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele menţionate mai sus trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi să atenţioneze asupra regulilor care trebuie respectate.

Peste şanţurile şi săpăturile executate pe căile de circulaţie, în cazul efectuării unor lucrări, se realizează treceri, podeţe provizorii bine consolidate sau se asigură căi de acces şi circulaţie ocolitoare, semnalizate corespunzător.

Liniile de cale ferată de pe teritoriul incintelor nu trebuie să împiedice accesul liber şi rapid al maşinilor şi utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecţii se menţin libere.

Staţionarea locomotivelor şi a vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu alte drumuri sau căile de acces rutiere este interzisă.

Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.

Sunt interzise blocarea căilor de acces şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială.

Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, trebuie marcate corespunzător şi menţinute libere.

Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.

Blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu potrivit Hotărârii Guvernului României numărul 537 din  6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Comments

  1. I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

Leave a reply