În perioada 14-15.03.2012 s-a desfăşurat „Campania naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase”.

Obiectivele campaniei au fost:

–                            Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;

–                            Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de care angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;

–                            Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile amintite;

–                            Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

Sintetic, activitatea desfăşurată de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, se prezintă astfel:

NR. CRT.

INDICATOR

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

RELAŢII DE MUNCĂ

1.

Număr angajatori controlaţi

9

2.

Număr deficienţe constatate

28

48

3.

Număr măsuri dispuse

28

48

4.

Număr angajatori sancţionaţi

9

5

5.

Valoare amenzi

0

10.000

6.

Număr persoane depistate fără forme legale de angajare

1

Principalele deficienţe constatate pentru care inspectorii au lăsat măsuri de remediere sunt:

  • IN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

–                            Neîntocmirea/neînmânarea contractului individual de muncă;

–                            Nesemnarea statelor de plată;

–                            Neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor regulamentului intern;

–                            Neacordarea repausului săptămânal;

–                            Neincluderea în contractul individual de muncă a criteriilor de evaluare profesională.

 

  • ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

–          Lipsa dispozitivelor de protecţie la echipamentele de muncă pentru panificaţie;

–          Neasigurarea mentenanţei la centralele termice aferente clădirilor;

–          Dotarea persoanelor cu echipament individual de protecţie neadecvat;

–          Neasigurarea microclimatului la vestiare şi în încăperile anexe..

 

Leave a reply